Temadag: Sundere livsstil blandt sårbare borgere – et spørgsmål om samarbejde

Der foreligger nu en invitation og et program for dagen.

Klik her for at se invitationen og programmet.


Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 4. december 2018 kl. 13.00-17.00, hvor Region Syddanmark indbyder til et arrangement, der sætter fokus på samarbejder i fagprofessionelles arbejde med at fremme sund levevis blandt borgere med psykisk sygdom og/eller særlig sårbarhed.

På dagen vil kommunale og regionale drift- og funktionsledere samt udviklingsmedarbejdere blive præsenteret for metoder til at håndtere og udvikle borgerinddragende samarbejde.

Dagen tager udgangspunkt i praksisnære erfaringer og resultater fra projekt “Livsstilsguide i praksis” og vil indeholde både inspirerende oplæg og aktiviteter, der giver konkrete svar på, hvordan samarbejde kan blive et væsentligt og naturligt element i arbejdet med at fremme sundheden blandt borgere med psykisk sygdom og/eller særlig sårbarhed.

Arrangementet er gratis og afholdes på University College Syddanmark, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding.

Invitation med link til tilmelding og program for arrangementet, bliver vedlagt i oktober måned.

Region Syddanmark, afdeling for Tværsektorielt Samarbejde er arrangør af dagen og eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Naja Ramskov Krogh på mail: naja.ramskov.krogh@rsyd.dk eller på telefon: 29 20 12 12.