Status på avanceret genoptræning i de syddanske kommuner

Sundhedsstrategisk Forum godkendte den 23. september 2015 et notat, der har til formål at sikre en fælles forståelse af sondringen mellem genoptræning på basalt og avanceret niveau. Efter godkendelsen i Sundhedsstrategisk Forum er notatet gældende som en anbefaling for alle kommuner i Region Syddanmark. Til notat er der udarbejdet otte borgercases, der har til formål at skabe inspiration i kommunerne til, hvilke borgerforløb der kan kategoriseres som genoptræning på avanceret niveau. I tillæg hertil besluttede Sundhedsstrategisk Forum, at kommunerne pr. 1. oktober 2015 monitorerer på udviklingen i forhold til de nye genoptræningskategorier.

 

Fællessekretariat efterspørg nu en status på, hvordan kommunerne har oplevet særligt udviklingen for avanceret genoptræning siden oktober 2015. Det drejer sig særligt om volumen (antal borgere, der er visiteret til avanceret genoptræning) siden 2015. Samtidig ønsker vi svar på, om kommunen i forhold til avanceret genoptræning indgår i tværkommunalt samarbejde.

Der efterspørges svar på ovenstående, fordi KKR Syddanmark er blevet bedt om at forholde sig til, hvordan kommunerne kan samarbejde om at sikre kvaliteten af genoptræning på avanceret niveau. Jeres input vil blive anvendt i en sagsfremstilling til KKR Syddanmark.

 

Deadline for besvarelse af nedenstående spørgsmål er tirsdag d. 12. juni 2018.

 

Notatet vedr. sondringen mellem almen genoptræning samt de otte borgercases kan findes her:

Notat Vedr Basal Og Avanceret Genoptræning

Borgercases

 

Status på avanceret genoptræning

  • Der er en række muligheder for at samarbejde om genoptræningsopgaven på avanceret niveau, som er beskrevet i anbefalinger fra 2015. Det drejer sig fx om køb af ydelser ved enkelte forløb eller forpligtende samarbejdsaftaler ved køb af ydelser inden for bestemte målgrupper.
  • Det fremgår af anbefalingerne fra 2015, at den enkelte kommune på sundhed.dk eller egen hjemmeside skal beskrive, hvordan den almene genoptræning løses. Beskrivelsen skal være opdelt i genoptræning på basalt og avanceret niveau.