Spørgeskema: Monitorering af forløbsprogram for mennesker med depression

Følgegruppen for Forebyggelse har sendt forløbsprogram for mennesker med depression til implementering.

I forbindelse med forløbsprogrammet er der fokus på monitorering heraf, hvor der i samråd med Kompetencegruppen for Monitorering er udarbejdet en beskrivelse af monitoreringsopgaven. Beskrivelsen kan læses her: Monitorering Af Depressionsprogrammet

Nu fremsendes det spørgeskema, der udgør baseline målingen og som omhandler den koordinerende kontaktperson. Svarene skal give Følgegruppen for forebyggelse et indblik i, hvor mange kommuner der allerede nu har en koordinerende kontaktperson for målgruppen. Spørgeskemaet udsendes igen om et år. 

Hvem skal besvare spørgeskemaet?

I bedes videreformidle spørgeskemaet til den person i jeres kommune, der ved mest om implementeringen af forløbsprogrammet lokalt.

Spørgeskemaet består af 4 spørgsmål og fristen for at besvare spørgeskemaet er den 10. december 2021.

Spørgeskemaet finder I her: Spørgeskema vedr. monitorering af forløbsprogram for mennesker med depression

Ved spørgsmål kan følgegruppesekretær Iben Eggertsen kontaktes på: Iben.LykkeErnlundEggertsen@middelfart.dk.