Resultaterne af KL’s spørgeskemaundersøgelse om udviklingen i det nære sundhedsvæsen anno 2023

Hermed resultaterne af KL’s spørgeskemaundersøgelse om udviklingen i det nære sundhedsvæsen anno 2023.

Resultat Af Spørgeskemaundersøgelse 2023

Figurer 2023 Opdateret

Lidt om undersøgelsen

KL har siden 2012 gennemført en årlig spørgeskemaundersøgelse om sundhedsområdet blandt kommunerne. Data fra undersøgelsen bliver anvendt til at følge og dokumentere udviklingen af det nære sundhedsvæsen samt i KL’s løbende interessevaretagelse. Data på nogle områder indrapporteres også til Sundhedsministeriet, ligesom at udvalgte data på efterspørgsel udleveres til forskningsbrug. KL offentliggør ikke notatet, men anvender data i den løbende interessevaretagelse. Kommunerne er meget velkomne til at anvende afrapporteringen i en drøftelse af udviklingen i det nære sundhedsvæsen i den enkelte kommune, i sundhedsklyngerne og i KKR.

Afrapportering

Afrapporteringen indeholder følgende emner:

 • Sundhedspleje
 • Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom                       
 • Kommunale akutfunktioner               
 • Samarbejde med sygehus om opgaveoverdragelse
 • Den kommunale hjemmepleje og sygepleje             
 • Samarbejde med regionen om hygiejne                    
 • Specialuddannelse i borgernær sygepleje                 
 • Hjerneskadeområdet                           
 • Palliative indsatser    
 • Samarbejde med læger                      
 • Socialpsykiatrien        
 • Digitale løsninger      
 • Dokumentation og anvendelse af sundhedsdata     

Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2023. Igen i år har alle kommuner besvaret spørgeskemaet, hvilket er en stor styrke. Mange tak for det!

Såfremt I eller kommunerne er interesserede i data på udvalgte spørgsmål/temaer, fx til dialog i klyngerne eller andet, kan I skrive til KL og få udleveret data for eget KKR/sundhedsklynge.

Kontaktperson fra KL: Trine Overgaard Møller, mail: trom@kl.dk