Repræsentant fra SOF til Arbejdsgruppen for tværsektoriel anvendelse af video

Der har været følgende repræsentanter i opløbet om pladserne:

  • Katrine Schousbøll Leth, SOF-OUH
  • Ole Aasmoe, SOF-SVS (Somatik)
  • Mogens Sørensen, SOF-SVS (psyk)
  • Poul Risom, SOF-SVS (psyk)
  • Helle Meinhardt, SOF-Sønderjylland
  • Christina Bomholt Rasmussen, SOF-OUH

Alle blev udpeget som repræsentanter.


På Det Administrative Kontaktforum den 14. maj 2018 blev det besluttet, at Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin skal arbejde videre med handleplanen for tværsektoriel anvendelse af video.

Med afsæt i handleplanen skal der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra region, kommune og praksisområdet. Der efterspørges derfor nu én kommunal repræsentant for hver SOF-område.

 

Arbejdsgruppen forventes at samles på følgende datoer:

  • Indledende møde med arbejdsfordeling den 30. august 2018, kl. 13-15 i Regionshuset i Vejle.
  • Statusmøde den 19. september 2018, kl. 13-15 i Syddansk Sundhedsinnovation i Odense (mulighed for at deltage via video).
  • Afsluttende møde den 5. oktober 2018, kl. 12-15 i Regionshuset i Vejle

Det forventes, at arbejdsgruppen inddeles i mindre grupper, der hver især udarbejder materiale mellem de ovenstående planlagte møder. Materialet afleveres ved det afsluttende møde den 5. oktober 2018.

 

Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin ønsker en tilbagemelding med navne på repræsentanter, der kan indgå i arbejdsgruppen senest torsdag d. 21. juni 2018. I tilfælde af, at der er flere repræsentanter fra samme SOF område, forbeholder Følgegruppen sig retten til at udvælge en repræsentant.

 

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, kan den kommunale følgegruppesekretær Trine Pagaard Clausen kontaktes på mail: triml@esbjergkommune.dk eller på mobil: 2054 1481.

 

Beslutning fra Det Administrative Kontaktforum den 14. maj 2018

Beslutningsreferat DAK 14.5.18

 

Arbejdsgruppe vedr. tværsektoriel anvendelse af video