Pressemeddelse om det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 samt slides fra mødet

Der er udsendt en fælles pressemeddelelse omkring det politiske opstartsmøde.  Klik her for at se meddelelsen om Sundhedsaftalen 2019-2022.

Kommunerne bedes videreformidle nedenstående til de deltagende politikere på det kommunale formøde og politiske opstartsmøde, da Sekretariatet ikke har mailadresser på alle deltagerne. 

___________________________________________________________________________________________________

Tak for jeres deltagelse og bidrag til de spændende drøftelser ved det politiske opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022.

 

Vedhæftet finder I de oplæg, som blev holdt i løbet af dagen:

 

 

 

 

 

 

Som nævnt på mødet, vil Sundhedskoordinationsudvalget den 27. juni 2018, med udgangspunkt i jeres input fra det politiske opstartsmøde, drøfte og fastsætte visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022.

 

Har I spørgsmål til den videre proces er I velkomne til at kontakte:

 

Anders Fournaise                                                 Christina Ryborg
Tværsektorielt Samarbejde                                Fælleskommunalt Sundhedssekretariat
Region Syddanmark                                            

Tlf: 24 82 43 15                                                     Tlf: 40 28 13 07  
mail: anders.fournaise@rsyd.dk                       mail: cetr@haderslev.dk