Orientering til vagtlægeordningen omkring de kommunale akutfunktioner

Vagtlægeordningen i Syddanmark har efterspurgt en oversigt over, hvilke typer bed-side-analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser, som de kommunale akutfunktioner kan tilbyde. Herudover har de behov for telefonnumre på akutfunktionerne i både dag- og nattetimerne. 

I den anledning er dette notat til vagtlægerne udarbejdet, og der er nu behov for data fra kommunerne, som kan skrives ind de respektive steder i notatet. 

Alle kommuner bedes derfor udfylde nedenstående formular senest den 21. august.  

Information om de kommunale akutfunktioner til vagtlægerne