Generisk sagsfremstilling som inspiration til præsentation af Sundhedsaftalen 2019-2023

Opdateret den 29. april 2019: Sekretariatet har udarbejdet en generisk sagsfremstilling om godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023, som kan bruges som afsæt for præsentation af aftalen i kommunerne. 

————————————————————————————————————————————————————————

ORIENTERING: Sundhedsaftalen 2019-2023 er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne

Sundhedskoordinationsudvalget har den 24. april 2019 godkendt Sundhedsaftalen 2019-2023, og aftalen er efterfølgende sendt til de kommunale hovedpostkasser den 26. april 2019 med henblik på godkendelse. Aftalen kan ses her.

Sundhedskoordinationsudvalget anmoder om et skriftligt tilsagn om godkendelse senest mandag den 24. juni 2019.

Sundhedskoordinationsudvalget vil på møde den 26. juni 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023, som skal fremsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 1. juli 2019.

Høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 er blevet revideret på baggrund af de indkomne høringssvar. Der var en oversigt over bemærkningerne i de indkomne høringssvar vedlagt som bilag til sagen i Sundhedskoordinationsudvalget. Oversigten er inddelt efter, om forslagene er medtaget eller ikke medtaget i tilretningen af Sundhedsaftalen 2019-2023, og den indeholder også et svar på, hvorfor de enkelte forslag er medtaget/ikke medtaget. 

Link til dagsorden og referat til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 24. april 2019.