GODKENDELSE: Udkast til fælleskommunalt høringssvar på regionens praksisplan for psykologhjælp

Opdateret den 10. maj 2019:
Hermed det endelige høringssvar til godkendelse. Det er kommet bemærkninger fra 2 kommuner, og det som er markeret med gult er ændret.

Hvis Sekretariatet ikke hører fra kommunerne, senest den 14. maj, antager vi, at alle kommuner godkender høringssvaret.

Fælleskommunalt høringssvar på Praksisplan for psykologihjælp.


Opdateret den 25. april 2019: Der er nu udarbejdet et udkast til fælleskommunalt høringssvar på regionens udkast til praksisplan for psykologhjælp. Svaret kan ses her.

Alle kommuner bedes overveje, om der er lokale forhold i kommunerne, som bør tilføjes praksisplanen jf nedenstående samt sikre, at social- og arbejdsmarkedsområderne i kommunerne også indtænkes i vurderingen af høringsudkastet.

Endvidere bedes I også forholde jer til til kapitel 4 Kapacitetsplan, hvor kommunerne fx finder, at et eller flere geografiske områder i kommunen er underforsynet med praktiserende psykologer.

Frist for bemærkninger til svaret er den 6. maj 2019. Bemærkninger bedes sendt direkte til Ann Iversen fra Haderslev Kommune, som hjælper Sekretariatet med høringssvar i foråret: ann@haderslev.dk. 

————————————————————————————————————————-

Region Syddanmark har sendt deres praksisplan for psykologhjælp i høring i kommunerne. 

Planen kan ses her og høringsbrevet her.

Der vil blive lavet et fælleskommunalt høringssvar på planen. Da der kan være lokale forhold, som gør sig gældende, f.eks. ønsker om samarbejde mellem sundhedshuse og psykologer, mangel på psykologer i nogle kommuner mv., udsendes der i første omgang et kort udkast til et fælles høringssvar, som kommunerne bedes byde ind med bemærkninger til. Disse bemærkninger vil herefter blive indarbejdet, inden svaret sendes til godkendelse i kommunerne.

Tidsplanen er følgende:

25. april: Udkast til fælleskommunalt høringssvar sendes ud via hjemmesiden

6. maj: Frist for at kommunerne indsender bemærkninger til svaret

13.-15. maj: Høringssvaret sendes til godkendelse i kommunerne

16. maj: Høringssvaret indsendes til regionen