ORIENTERING: Høring af politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark

Opdateret den 7. maj 2019: Det endelige fælleskommunale høringssvar kan ses her.

Opdateret den 12. april 2019: Der foreligger nu et udkast til et fælleskommunalt høringssvar på politiken for frivillighed. Svaret kan ses her.

Bemærkninger til svaret bedes sendt til ann@haderslev.dk senest onsdag den 1. maj 2019. Såfremt vi ikke hører fra kommunerne, antager vi, at der bakkes op om svaret. 

——————————————————————————————————————–

Regionsrådet har sendt et udkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark i høring.

Politikken formulerer de regionale værdier på frivilligområdet og sætter dermed rammen for regionens arbejde med frivillighed og medborgerskab. Det overordnede formål med Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark er et styrke samarbejdet på frivilligområdet herunder samarbejdet på tværs af sektorer – til glæde for borgerne.

Politikken erstatter Region Syddanmarks frivillighedsstrategi fra 2015 og træder i kraft efter endelig godkendelse i efteråret 2019.

Politikken er i høring indtil den 7. maj 2019.

Der  vil blive udarbejdet et udkast til et fælleskommunalt høringssvar på politikken med hjælp fra konsulenter på området fra forskellige kommuner.

Udkastet til høringssvar vil komme til kommentering i kommunerne umiddelbart efter påske, og bemærkninger til svaret bedes herefter fremsendt til Sekretariatet senest den 2. maj, så bemærkninger kan indarbejdes og svaret indsendes til regionen senest den 7. maj.