Fælleskommunalt høringssvar til nyt Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression i Syddanmark

Opdatering den 23. September 2019: 

Det fælleskommunale høringssvar til Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression i Syddanmark, er nu sendt til regionen. Det endelige høringssvar kan læses her.

______________________________________________________________________________________________________________  

Opdatering den 18. September 2019: 

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har inden for deadline modtaget tilbagemeldinger fra 6 kommuner på høringsudkastet. Bemærkningerne er indarbejdet i høringssvaret, hvor det er vurderet relevant.

Derfor får I her et tilrettet høringssvar til endelig godkendelse. Sekretariatet forventer kun at høre fra de kommuner, der ikke bakker op om det tilrettede høringssvar, eller som har yderligere væsentlige kommentarer eller ændringer til programmet. 

 

Deadline er Fredag d. 20. September 2019.

Det endelige høringssvar vil umiddelbart herefter sendes til Regionen, så deadline for høringssvar overholdes.

 

Det tilrettede fælleskommunale høringssvar finder I her.

_______________________________________________________________________

Opdatering den 9. September 2019:

Vedhæftet er udkast til fælleskommunalt høringssvar til Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression i Syddanmark, klar til kommentering. Sidste frist for kommentering er den 16. September 2019. Disse sendes til Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat på mail: lhon@haderslev.dk

Til udkastet er der indhentet inputs fra Odense kommune. I sekretariatet er vi opmærksomme på at det fra kommune til kommune, kan være forskelligt hvilke tilbud og tiltag i har til borgere med depression. I bedes derfor i gennemlæsningen af forløbsprogrammet og udkastet at være opmærksomme på at kommentere, hvis noget ikke stemmer overens med praksis og tiltag hos jer. 

Derudover beder vi jer være opmærksomme på at kommentere, hvis tiltag i programmet vil medføre en stigning i mængden af ressourcer der anvendes på området, sammenlignet med ressourcerne der anvendes på de tilbud i tilbyder på nuværende tidspunkt.   

Forløbsprogram for Mennesker Med Depression

_______________________________________________________________________

Orientering:

Det Administrative Kontaktforum har sendt et udkast til nyt Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression i Syddanmark i høring.

Det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med depression er udviklet efter samme skabelon som de tværsektorielle forløbsprogrammer vedrørende KOL, diabetes og hjertesygdom, som Sundhedskoordinationsudvalget tidligere har godkendt. Det betyder bl.a., at brugerinddragelse har været et vigtigt fokus i udviklingen af forløbsprogrammet for mennesker med depression.

 

Forløbsprogrammet er i høring indtil den 23. september 2019. 

Der  vil blive udarbejdet et udkast til et fælleskommunalt høringssvar af forløbsprogrammet, med hjælp fra relevante fagpersoner på området fra forskellige kommuner.

Udkastet til høringssvar vil komme til kommentering i kommunerne den 9. September, og bemærkninger til svaret bedes herefter fremsendt til Sekretariatet senest den 16. september. Den 18. september sendes det endelige høringssvar til godkendelse i kommunerne, og sidste frist for godkendelse er den 20. september,  så bemærkninger kan indarbejdes og svaret indsendes til regionen senest den 23. september.