Organisering af telemedicinsk sårvurdering i kommunerne

 

Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin efterspørger status på, hvordan arbejdet med pleje.net er organiseret i de syddanske kommuner samt oplysninger om, hvem der skal kontaktes ved ændringer i systemet.

 

Baggrund for projektet

Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativ til et fælles projekt omkring digital understøttelse af borgere med sår i de tværsektorielle forløb.

Projektet kom til at hedde National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Formålet med projektet var at udbrede telemedicinsk sårvurdering og forløb fra 2012-2015. Derefter er det overgået til fællesoffentlig drift og forsat opfølgning på udbredelse i den nationale bestyrelse for på sundhedsit. (https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-bestyrelse )  

 

Regeringen, KL og Danske Regioner har i denne forbindelse sat målsætninger for udgangen af 2017. Det administrative Kontaktforum har besluttet, at arbejdet med sårjournalen skal ligge under Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin. Det er besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedr. en fælles forvaltning af telesår med virkning fra 2019.

 

 

I regi af Sårjournalen findes en forretningsstyregruppe og en brugergruppe.

Forretningsstyregruppen indeholder en repræsentant fra hver af de fem regioner/kommunerne i hver af dem fem landsdele og udpeger en til brugergruppen.

 

Når der bliver sendt noget ud fra forretningsstyregruppen er der behov for viden om, hvilken organisering der er omkring telesårsområdet i kommunerne, så de rette personer orienteres.

 

 Alle kommuner bedes udfylde oversigten over driftsorganiseringen af telemedicinsk sårbehandling og oversigten over kontaktoplysninger.

Klik her for at komme til oversigten over driftsorganiseringen.

Klik her for at se en oversigt  over kontaktoplysningerne.

 

Der er frist for udfyldelse af oversigten den 2. maj.

 

Arkene bedes sendt til Britt Kronbøge: brkro@esbjergkommune.dk. Spørgsmål kan ligeledes rettes til Britt.