Monitorering af samarbejdsaftalerne for sondeernæring og parenteral ernæring i kommunerne

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 19. december 2017 samarbejdsaftaler om henholdsvis sondeernæring og parenteral ernæring. Samarbejdsaftalerne trådte i kraft den 1. januar 2018.

 

Som det fremgår af samarbejdsaftalerne skal Følgegruppen for opgaveoverdragelse løbende monitorere og følge op på anvendelsen af samarbejdsaftalerne. Det sker ved, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse halvårligt, som beskrevet i samarbejdsaftalen, indhenter en status fra de syddanske kommuner.

 

I første omgang ønsker Følgegruppen for opgaveoverdragelse dog alene data vedr. antallet af borgere i behandling i eget hjem med henholdsvis parenteral ernæring og sondeernæring i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2018, samt en tilkendegivelse fra de Syddanske kommuner om, hvordan samarbejdsaftalerne fungerer.

Det Administrative Kontaktforum drøfter resultaterne og erfaringerne med samarbejdsaftalen på mødet den 27. september 2018. I den sammenhæng vil Det Administrative Kontaktforum også tage stilling til, hvorvidt opgaverne fortsat skal monitoreres.

 

De syddanske kommuner anmodes derfor om at udfylde vedlagte registreringsark (evt. i form af træk fra det kommunale omsorgssystem) med oplysninger om ovenstående.

 

Registreringsarkene bedes senest den 22. august 2018 sendes til anders.fournaise@rsyd.dk

 

Registreringsarkene

Monitoreringsark Sondeernæring

Monitoreringsark Parenteral Ernæring

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål kontakt:

Anders Fournaise                                                                              Allan Vittrup
Tværsektorielt Samarbejde                                                             Sundhedssekretariatet
Region Syddanmark                                                                         Odense Kommune
Tlf: 2482 4315                                                                                    Tlf: 6551 1199
E-mail: anders.fournaise@rsyd.dk                                                E-mail: avpe@odense.dk