Monitorering af samarbejdsaftalerne for IV-behandling

Samarbejdsaftalerne for IV-behandling med hhv. antibiotika og væske trådte i kraft den 1. januar 2018. Det er i den forbindelse aftalt, at samarbejdsaftalens skal monitoreres for løbende at vurdere opgavens omfang, udvikling og ressourceforbrug i de kommuner, som indgår samarbejdsaftalen. Til det formål har Følgegruppen for opgaveoverdragelse udarbejdet vedlagte skema til brug for registreringen i kommunerne.

 

Følgegruppen indhenter halvårligt en status, og de indhentede data behandles og drøftes herefter i Det Administrative Kontaktforum og evt. Sundhedskoordinationsudvalget, som vurderer om det giver anledning til at justere samarbejdsaftalen.

 

De syddanske kommuner, som i samarbejde med Region Syddanmarks sygehusenheder tilbyder IV-behandling med væske og antibiotika i eget hjem, anmodes om at anvende de vedlagte registreringsskemaer til at monitorere aktiviteten af IV-behandling med væske i eget hjem.

 

Registreringsskemaerne

Monitorering af anvendelsen af samarbejdsaftalen for IV-væske

Monitorering af anvendelsen af samarbejdsaftalen for IV-antibiotika

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål kontakt:

 

Anders Fournaise                                                                             Allan Vittrup
Tværsektorielt Samarbejde                                                            Sundhedssekretariatet
Region Syddanmark                                                                        Odense Kommune
Tlf: 24 82 43 15                                                                                 Tlf: 65 51 11 99
E-mail: anders.fournaise@rsyd.dk                                               E-mail: avpe@odense.dk