Materiale om én indgang

På mødet i Sundhedsstrategisk Forum i november, blev det aftalt, at Odense Kommune skulle udsende information omkring deres løsning af én indgang, som kan bruges til inspiration i øvrige kommuner, som endnu ikke arbejder med én indgang i forhold til SAM:BO.

Overordnet kan følgende siges om Odense Kommunes organisering:

Lokationsnummeret er i dag forankret i et fagsystem: KMD Care, som er EOJ-system i Ældre- og Handicapforvaltningen sammen med én Plan-løsningen.

I Odense Kommune er social- og sundhed således organiseret, at der varetages opgaver i tre forvaltninger, som udveksler oplysninger på samme lokationsnummer:

  • Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (psykiatri – borgere uden pension)
  • Ældre- og Handicapforvaltningen (Borgere med fysisk funktionsnedsættelse, der ophører eller er vedvarende, borgere med medfødt eller erhvervet hjerneskade samt øvrig psykiatri (borgere med pension))
  • Børne- og Ungeforvaltningen (Forebyggelse – Rygestopkurser).

Odense Kommune/Ældre- og Handicapforvaltningen har løst udfordringen ved hjælp af tildeling af rettigheder til KMD Care til de øvrige forvaltninger samt en manuel videreforsendelse:

  • BSF: Sambo-psyk (forløb 6-8): Der er givet rettigheder til at tilgå Care og afgrænset udsøge relevante borgere.
  • BUF: Henvisning til kommunal forebyggelse – rygestop: ”Center for sundhed og forebyggelse” i ÆHF udsøger og videresender manuelt til BUF
  • ÆHF: Sambo (Forløb 1-8) m.v. Anvender KMD Care på ”almindelig vis”

 

Økonomi ved løsningen

Der er ifølge Odense Kommune ikke økonomi i deres løsning i forhold til én indgang, da de grundlæggende anvender de aftalte MED-Com standarder til at kommunikere. Odense Kommune bruger omsorgssystemet Care, og andre kommuner kan anvende deres omsorgssystemer til de samme standarder, så der er ikke økonomi i dette. 

Til inspiration kan der i vedhæftede materiale hentes yderligere information om løsningen i Odense Kommune. Forpligtigelse Vedr. SAMBO , Instruks KMD Care

Yderligere oplysninger om løsningen i Odense Kommune kan evt. fås ved henvendelse til konsulent i Digitalisering Lene Kjellstrøm lkj@odense.dk

Det blev på mødet i DAK den 21. november lovet, at alle kommuner skulle give en melding om, hvornår de forventes kun at have én indgang. Nedenstående formular bedes derfor udfyldt senest den 21. januar, så der kan gives en status på mødet i SSF/DAK den 23. januar.

Dato for én indgang