Leder til arbejdsgruppe under Sammen om Velfærd

Der skal udpeges en leder fra sundhedsområdet til en arbejdsgruppe under Sammen om Velfærd, som skal arbejde med initiativer målrettet ledere. Der udsendes også en forespørgsel fra Socialdirektørforum, da der også skal findes en repræsentant fra socialområdet.

Der er ikke fastlagt rammer for, på hvilket niveau lederne i arbejdsgruppen skal komme, så alle interesserede opfordres til at melde sig.

Klik her for at se vedhæftede notat. Det kan eventuelt rundsendes internt i kommunen.

Udfyldt venligst nedenstående formular senest den 22. januar 2018.

Arbejdsgruppe for ledere under Sammen om Velfærd