Kontakt til Task force

Som tidligere annonceret er der oprettet et task force i Syddanmark, som kommunerne kan trække på indtil de særlige psykiatripladser er oprettet.

Syddansk task force er etableret som en midlertidig foranstaltning indtil de særlige psykiatripladser oprettes medio 2018.

Syddansk task force er etableret for at kunne rådgive ledelse og personale hos kommunale og regionale botilbud, der arbejder med udsatte voksne med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte også brug af rusmidler.

Klik her for at se informationsfolder om Syddansk taskforce.

Klik her for at se skema, til brug ved henvendelse.