Kommunale repræsentanter til tværsektoriel arbejdsgruppe vedr. håndtering af senfølger efter COVID-19

Opdatering 31. august 2021. Udpeget er:

Kolding Kommune, Kristian Lind Olesen
Svendborg Kommune, Camille Larsson

_______________________________________________________________

De fleste mennesker der bliver smittet med COVID-19 bliver raske igen uden behandling. En gruppe af disse mennesker som har været smittet, oplever symptomer i tiden efter. Nogle symptomer aftager gradvist med ingen eller en begrænset sundhedsfaglig indsats, mens andre symptomer forekommer langvarige og fordrer en bredere sundhedsfaglig indsats. Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering har på baggrund af kompleksiteten ift. håndtering af patienter med senfølger efter COVID-19 besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en samarbejdsaftale ift. håndtering af senfølger efter COVID-19 på tværs af sektorer i Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal beskrive ansvarsfordeling, organiseringen og håndtering på tværs. 

Der skal udpeges 1-2 repræsentanter fra kommunerne med erfaring på området. F.eks. afdelingsledere fra sundhedsområdet, der har ansvar for en afdeling der møder borgere med senfølger efter COVID-19.

Arbejdsgruppen nedsættes i august og påbegynder arbejdet. Se vedhæftede kommissorium for procesplan.

Kommissorium For Arbejdsgruppe Vedr. Håndtering Af Senfølger Efter COVID 19

Indmelding:

I bedes indmelde repræsentant(er) via nedenstående formular og frist for indmelding er torsdag den 19. august 2021.

Ved spørgsmål, er du/I velkomne til at kontakte Mia Hansen Mandau fra Fælleskommunalt Sundhedssekretariat (mima@haderslev.dk / tlf.:24656206)

Bekræft samtykke