Udpegning: Kommunale repræsentanter til arbejdsgruppe vedr. tværsektorielle indsatser for den ældre medicinske patient

Pia Mejborn fra Billund kommune er udpeget.


Region Syddanmark inviterer 1-2 kommunale repræsentanter til at deltage i arbejdsgruppen vedrørende tværsektorielle indsatser for den ældre medicinske patient.

Regioner og kommuner har en vigtig opgave i at sikre, at den ældre patient møder et sundhedsvæsen, der samarbejder på tværs af faggrupper og sektorer om at yde behandling og pleje af ensartet høj kvalitet. Regionen ønsker derfor med denne gruppe at kigge på hvordan men i Region Syddanmark, kan styrke de tværsektorielle indsatser for ældre medicinske patienter.

Arbejdsgruppens primære opgaver:

  • Bidrage til og kvalificere kortlægningen af tværsektorielle indsatser målrettet den ældre patient.
  • Bidrage til afrapportering af, hvor der er potentiale for en mere ensartet og styrket indsats i Region Syddanmark i forhold til ældre patienter.
  • Bidrage til og kvalificere strategi og plan for udbredelse af konkrete indsatser.

Kommissoriet for arbejdsgruppen kan læses her.

Repræsentanterne:

De kommunale repræsentanter der skal indgå i gruppen, forventes at være ansat på afdelingschefniveau og skal gerne have erfaring med at arbejde med sundheds- og/eller ældreområdet.

Arbejdsgruppen består udover de kommunale repræsentanter, af relevante administrative ledere fra sygehusenes kvalitets- og planlægningsafdelinger. Kurt Æbelø, afdelingschef for Tværsektorielt Samarbejde i Regionen, er formand for arbejdsgruppen. 

Møder:

Der afholdes to-tre arbejdsgruppemøder i første halvår af 2020. Det første møde i gruppen er allerede den 19 marts 2020. 

Ved interesse bedes nedenstående formular udfyldes senest den 17. marts 2020.

 

Kommunal repræsentant til arbejdsgruppe vedrørende tværsektorielle indsatser for den ældre medicinske patient