Kommunale input til den kommende sundhedsaftale for 2019-2022

Som led i forberedelsen af de kommunale politikere til det politiske opstartsmøde for sundhedsaftalen 2019-2022 har de syddanske sundhedsdirektører besluttet, at Fællessekretariatet skulle udarbejde et sagsoplæg. 

Et sagsoplæg den enkelte kommune kan tage udgangspunkt i, når politikerne skal forberedes til opstartsmødet. Sagsoplægget indeholder blandt andet tre spørgsmål til drøftelse, der kan understøtte et fælles grundlag for forberedelse af de kommunale politikere. 

Det forventes, at Sundhedskoordinationsudvalget på deres møde den 28. februar 2018 vil godkende, at det politiske opstartsmøde vil blive afholdt den 24. april 2018.

 

Sundhedsprofilundersøgelsen ‘Hvordan har du det? 2017’

Der gøres opmærksom på, at sagsoplægget ikke indeholder en beskrivelse af data fra den nationale sundhedsprofil ´Hvordan har du det? 2017′. Det skyldes, at data først offentliggøres den 6. marts 2018. Præsentationen af data fra sundhedsprofilundersøglesen vil være en del af det politiske opstartsmøde, og det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis de kommunale politikere er bekendt med resultater fra egen kommune forud for mødet.

Formandskabet for SSF vil have en særlig opmærksomhed på, om der efter offentliggørelsen af profilen vil være behov for en særskilt orientering til de 22 kommuner.

 

Sagoplæg til brug i de 22 kommuner:

Klik her for at se de kommunale input til den kommende sundhedsaftale for 2019-2022