Invitation til tværsektoriel temadag om funktionelle lidelser

Center for funktionelle lidelser inviterer til en tværsektoriel temadag omkring funktionelle lidelser.

Temadagen vil byde på emner som viden om funktionelle lidelser, udredning og behandlingsmetoder, herunder gradueret genoptræning, redskaber til mødet med patienten/borgeren med funktionelle lidelser samt socialrådgiverens arbejde. Der vil desuden være mulighed for drøftelse af den tværsektorielle indsats, herunder opmærksomhedspunkter fremadrettet.

Hvor og hvornår:

På Vejle Sygehus, den 21. november 2022.

Målgruppe for temadagen:
Temadagen er målrettet fagpersoner, som interesserer sig for funktionelle lidelser (FL).

Dagen vil være særlig relevant for ansatte i kommuner, fx jobcentre og sundhedscentre, almen praksis, sygehuse samt privatpraktiserende fysioterapeuter og psykologer.

OBS: Deltager gebyr på 500 kr.

Program for dagen kan læses her: Program Temadag CFL

Fristen for tilmelding er den 7. november 2022 og foregår her: Tværsektoriel temadag om funktionelle lidelser | Region Syddanmark (plan2learn.dk)

Ved spørgsmål til tilmeldingen kan Marie Bilgrav Munk kontaktes på: munk@rsyd.dk

Ved spørgsmål til temadagen kan Lise Rolsted Ottosen kontaktes på: 79 40 93 49

 

OBS: Vær opmærksom på der er ca. 15 min gang fra P-huset til Auditoriet.