Invitation til tværsektoriel audit på hjerterehabiliteringsområdet i Syddanmark

Følgegruppen for forebyggelse inviterer til deltagelse i en tværsektoriel audit på hjerterehabiliteringsområdet og Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase den 10. november 2021, fra 15:00 til 17:30. 

Auditten afholdes i Regionshuset, Damhaven 12 i Vejle. 

Invitationen er rettet mod ledere, chefer, sundhedsfaglige og konsulenter som arbejder med hjerterehabilitering, da formålet med den tværsektorielle audit er videndeling og læring med henblik på forbedring af indsatsen og resultaterne. Hver kommune har mulighed for at med 2 repræsentanter.

Ud over de kommunale repræsentanter, deltager bl.a. også medlemmer af specialerådet (ledende overlæger fra de kardiologiske afdelinger), praksiskonsulenter, repræsentanter fra RKKP, formandsskabet for den nationale styregruppe for DRHD, ledende team fra Hjerteafdelingerne og kvalitetskonsulenter fra Region Syddanmark.

Frist for tilmelding er den 27. oktober 2021 via: https://form.regionsyddanmark.dk/xform/frontend/irs.aspx?alias=Tilmelding%20audit&groupId=2&showTitle=true&doctype=1&formid=1799 

Vedhæftet finder I invitationen: Invitation Til Tværsektoriel Audit På Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase

 

Ved spørgsmål kan Mia Hansen Mandau kontaktes, mima@haderslev.dk eller tlf. 24 65 62 06