Invitation til informationsmøde om 3. bølge af projektet I Sikre Hænder

3. bølge af I Sikre Hænder er på vej, og din kommune har mulighed for at deltage. 

Projektet I Sikre Hænder har til formål at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange.

Projektet blev i gangsat i 2013, hvor fem kommuner (heriblandt Sønderborg kommune fra Region Syddanmark) deltog på pilotbasis. På baggrund af de gode resultater projektet affødte, blev en 2. bølge af I Sikre Hænder sat i værk, nu med 18 deltagende kommuner (heriblandt Billund kommune, Varde kommune, Aabenraa kommune og Kerteminde kommune fra Region Syddanmark). 

Regeringen har nu med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 afsat 16 mio. kroner til udbredelse af I Sikre Hænder til at yderligere 15 kommuner kan deltage i projektet, hvor Dansk Selskab for Patientsikkerhed  rådgiver og oplærer medarbejdere i kommunerne i systematiserede arbejdsgange så eksempelvis medicinfejl minimeres.

Du kan høre mere om projektet ved at tilmelde dig til et af de to informationsmøder, der afholdes i henholdsvis Århus og i Sorø. Tilmelding sker via et af de to links nedenfor. 

 

ÅRHUS/BRABRAND –torsdag d. 19. 03. 2020, kl. 15.00-17.00

Blixens

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Tilmelding til infomøde i Brande den 19. marts

https://www.tilmeld.dk/ishbrabrand

 

SORØ – mandag d. 23.03.2020, kl. 15.30- 17.30

Professionshøjskolen Absalon

Ankerhus

Slagelsevej 70-74

4180 Sorø

Bygning B, indgang B2

 

Tilmelding til infomøde i Sorø den 23. marts

https://www.tilmeld.dk/ISHsoroe

 

Du kan læse mere om projektet her