Input til KL: Barrierer for sammenhæng

Sundhedsministeriet vil som led i regeringens sammenhængsreform igangsætte et arbejde omkring afdækning af barrierer for sammenhængende patientforløb. Arbejdet er også aftalt i regionernes økonomiaftale, side 7: http://www.regioner.dk/media/5408/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2018.pdf.

 

Barriererne kan være nationale rammer, lovgivningsmæssige barrierer for fx deling af data eller evt. økonomiske incitamenter i fx regionerne (DRG m.v.), der bremser for integrerede forløb, udlægning af opgaver m.v. I arbejdet ønsker de primært at drøfte nationale barrierer, hvor løsningen skal findes på nationalt niveau.

 

Sundhedsministeriet vil som led i arbejdet ikke gennemføre en gennemgang af gældende lovgivning. I stedet har ministeriet bedt Danske Regioner og KL om at indsende konkrete problemstillinger, hvor regler og rammer danner barrierer for sammenhæng og samarbejde.

 

Sundhedsministeriet ønsker at arbejdet skal afsluttes i marts 2018, så det kan spille ind i sammenhængsreformen. Derfor forventer ministeriet, at parterne fremlægger konkrete forslag allerede medio januar 2018.

 

KL har derfor anmodet Sekretariatet om at bede de syddanske kommuner indsende konkrete eksempler, hvor nationale regler og rammer danner barrierer for sammenhæng og samarbejde.  Eksemplerne bedes indskrevet i vedlagte skabelon. Klik her for at åbne skabelon.

Eksemplerne bedes sendt direkte til Jacob Meller i KL på mail: JJC@kl.dk. I bedes sætte Sekretariatet cc. (celu@haderslev.dk/ cetr@haderslev.dk), når eksemplerne indsendes, så sekretariatet har mulighed for at få et samlet overblik over de syddanske eksempler.

Fristen for indsendelse er den 17. januar og gerne tidligere.

 

Klik her for at se kommissorium.

Bemærk at enkelte kommuner har fået anmodningen sendt direkte af KL.