Indstilling af nye PRO-områder til nationalt PRO

PRO er forkortelsen for patientrapporterede oplysninger (patient reported outcomes). Det karakteristiske ved begrebet er, at oplysningerne opsamles systematisk, og at det er patienten/borgeren selv der rapporterer dem. PRO-data kan bl.a. anvendes til dialogstøtte mellem sundhedsfaglig og patient/borger, være beslutningsstøtte for relevante beslutninger vedrørende pleje og behandling, øge involveringen af patient/borger, samt til kvalitetsudvikling på gruppeniveau. Mere information om arbejdet med PRO-data kan findes på PRO-sekretariatets hjemmeside: PRO-sekretariatet – PRO (pro-danmark.dk)

Sidste gang der blev udpeget nye PRO områder var i januar 2020. Proces for udvælgelse af nye PRO områder er besluttet i KL’s Kvalitetsgruppe på sundheds- og ældreområdet (deltagelse af 3-4 sundheds- og kvalitetschefer fra hver KKR). Kommunerne får mulighed for at byde ind med forslag til nye PRO-områder, som der kan igangsættes et nationalt PRO-arbejde på. Det vil være relevant, at man overvejer allerede eksisterende lokale (spørge)skemaer og lignende, som det vil være hensigtsmæssigt at løfte til nationale skemaer. Dertil vil det være relevant at fokusere på forebyggende indsatser og inddragelse af pårørende. Derudover er der et ønske i kvalitetsgruppen om et mere generisk fokus (generisk: dække en større gruppe, med beslægtede problematikker).

På nuværende tidspunkt, er der følgende nationale PRO-skemaer, som omfatter kommunerne:

  • PRO hjerte
  • PRO apopleksi
  • PRO knæ/hofte
  • PRO diabetes
  • PRO graviditet/barsel
  • Pilotprojekt om tidlig opsporing
  • PRO palliation (Udvikling af skema er i gang)
  • PRO rehabilitering (Udvikling af skema går snart i gang).

KL vil derfor gerne bede kommunerne om forslag til nye PRO-områder og de foreslåede områder vil blive sendt til Sundhedsministeriet, hvor Den nationale styregruppe for PRO efterfølgende vil prioritere tre nye PRO områder.

Ønsker I at indmelde et ny område til KL, skal beskrivelsen af hvert område laves i nedenstående Word-skabelon. I bedes sende skabelonen til Chefkonsulent  Lise Holten fra KL på mail: lht@kl.dk senest d. 27. april 2021.

Skabelon Til Indmelding Af Område Til Nationalt PRO 2021