INDSAMLING AF OPLYSNINGER: Kontaktperson samt EAN NR. for opkrævning af merudgifter til telemedicin hjemmemonitorering

KL har besluttet at opkræve dækning af merudgifter til udviklingen af en telemedicinsk infrastruktur samt gennemførselsprojekt til udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Dette sker i forlængelse af økonomiaftalen om landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

Til opkrævningen har KL udarbejdet dette notat, der beskriver, hvorfor kommunerne opkræves denne merudgift, og hvad den dækker over:

Uddybende information om de kommunale merudgifter vedr. KOL-programmet

 

KL har brug for følgende oplysninger fra alle 22 syddanske kommuner:

•Kommunenavn
•Adresse (postnr. by)
•Ean nr. (sundheds/ældreområdet)
•Kontaktperson (navn, mail, tlf.)

 

I bedes derfor udfylde følgende formular, der indeholder de oplysninger, som KL har efterspurgt.

Deadline for udfyldelse af formularen er den 31. januar 2019

 

Opkrævning af udgifter til telemedicin i kommunerne