Den kommunale bemanding af følgegrupperne under Sundhedsaftalen 2019-2023

De kommunale repræsentanter til følgegrupperne under sundhedsaftalen 2019-2023 blev præsenteret på mødet i sundhedsstrategisk forum den 21. november 2019. 

 

Den kommunale bemanding af følgegrupperne er som følger:

 

Følgegruppen for Forebyggelse

(P)SOF

Navn

Stillingsbetegnelse

Formandspost

SOF Lillebælt

Jeanette Rokbøl

Sundhedschef i Middelfart Kommune

Formand

SOF OUH

Anne Højmark Jensen

Sundhedschef i Svendborg Kommune

 

SOF SVS og PSOF

Lene Bruun

Leder af sundhedsstaben i Billund Kommune

 

SOF Sønderjylland

Helle Schultz

Psykiatri og handicapchef i Sønderborg Kommune

 

SOF SVS

Den kommende Sundhedschef i Varde Kommune.

Indtil 1. feb.: Claus Fjeldgaard – Direktør og Konstitueret sundhedschef

 

Erstattes af den nye sundhedschef, når denne er ansat.

 

 

 

Følgegruppen for Behandling og Pleje

(P)SOF

Navn

Stillingsbetegnelse

Formandspost

SOF OUH

Charlotte Scheppan

Sundhedschef i Odense Kommune

Formand

SOF SVS

Anni Kjærgaard Sørensen

Chef for sygeplejen i Esbjerg Kommune

 

SOF Lillebælt

Kirsten Dyrholm

Chef for ældre og rehabilitering i Vejen kommune

 

SOF Sønderjylland

Bjarne Ipsen

Chef for Visitation og Rehabilitering på voksen og ældreområdet i Aabenraa Kommune

 

SOF Sønderjylland

Joan Slaikjer

Plejecenterchef i Sønderborg kommune

 

 

 

Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering

(P)SOF

Navn

Stillingsbetegnelse

Formandspost

SOF Sønderjylland

Marit Nielsen-Man

Chef for sundhed og forebyggelse i Haderslev Kommune

Formand

SOF Lillebælt

Diana Krogstrup

Sundhedschef i Vejle Kommune

 

SOF SVS

Lillian Bertelsen

Leder af træning og rehabilitering i Varde kommune

 

SOF OUH

Bente Fournaise

Chef for sundhed, handicap og rehabilitering i Kerteminde Kommune

 

 

 

Følgegruppen for Uddannelse og Arbejde

(P)SOF

Navn

Stillingsbetegnelse

Formandspost

SOF Lillebælt

Peter Karm

Direktør for Økonomi, Arbejdsmarked og Sundhed i Vejle Kommune

Formand

SOF SVS og PSOF

Charline Amdissen Bossen

Leder af Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune

 

SOF OUH

Judith Poulsen

Chef for Sundhed og Rehabilitering i Nordfyns Kommune

 

SOF Sønderjylland

Anne-Mette Dahlgaard

Fagchef – Sundhed og Arbejdsmarked i Tønder Kommune

 

PSOF Lillebælt

Yelva Bjørnholdt Jensen

Koncernchef for Social og Beskæftigelse i Fredericia Kommune

 

 

Et worddokument med ovenstående oversigter kan ses her

 


Indmeldelse af repræsentanter til følgegrupperne

(P)SOF’erne skal senest den 19. november 2019 udpege repræsentanter til at indgå i følgegrupperne. Hvert somatisk SOF skal udpege én kommunal repræsentant til hver følgegruppe, mens de psykiatriske SOF’er samlet skal udpege én kommunal repræsentant til hver følgegruppe. Det skal af udpegningen fremgå, hvilke repræsentanter der ønsker at være formænd for følgegrupperne.

Med henblik på at få den mest hensigtsmæssige sammensætning af følgegrupperne indstilles der til, at der så vidt muligt også indmeldes en bruttoliste over øvrige kandidater, som kan indgå i en følgegruppe.

Der indstilles til, at SOF’erne hurtigst muligt indmelder repræsentanter til følgegrupperne.

Indmeldelsen af kommunale repræsentanter skal ske via nedenstående formularer.

Husk at trykke “send” under hver formular, for hver af følgegrupperne, der udfyldes. 

 

Indmeldelse af repræsentanter til følgegruppen for forebyggelse

Indmeldelse af repræsentanter til følgegruppen for behandling og pleje

Indmeldelse af repræsentanter til følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Indmeldelse af repræsentanter til følgegruppen for uddannelse og arbejde

 

Bruttolisten udfyldes kun, så vidt det er muligt. Formularen kan udfyldes ad flere omgange, hvis der er flere end en person der skal tilføjes bruttolisten. Husk at trykke “send” hver gang formularen er udfyldt. 

Indmeldelser til Bruttolisten

 

De endelige kommissorier for følgegrupperne og en oversigt over ønskede kompetencer i følgegrupperne er tilgængelige på faelleskommunalsundhed.dk under Sundhedsaftalen 2019-2023.