Høring om Praksisplan for fysioterapi

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har på vegne af de 22 syddanske kommuner afgivet følgende høringssvar på Praksisplanen for fysioterapi:

Høringssvar På Praksisplan For Fysioterapi

 

Der var kun ganske få sproglige justeringer af udkastet til høringssvaret, og derfor var det ikke nødvendigt med endnu en godkendelse blandt de 22 kommuner.

Den tilrettede Praksisplan for fysioterapi forventes at blive godkendt på mødet i Samarbejdsudvalget for fysioterapi den 25. september 2018.


Som det fremgår af nedenstående procesplan, får I her et udkast til et fælleskommunalt høringssvar på praksisplanen for fysioterapi:

Høringssvar På Praksisplan For Fysioterapi

I kan kommentere på høringssvaret frem til den 22. august 2018.


Samarbejdsudvalget for fysioterapi har godkendt et første udkast til en Praksisplan for fysioterapi.

Praksisplanens formål er at sikre alle borgere i Region Syddanmark lige adgang til fysioterapeutiske tilbud af høj kvalitet. Planen skal danne grundlag for styring af kapacitet og økonomi på området. Herudover skal planen sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening med det resterende sundhedsvæsen.

Udkastet sendes nu i høring blandt relevante parter, herunder de 22 syddanske kommuner.

 

Proces for et fælleskommunalt høringssvar

Fællessekretariatet vil i samarbejde med udvalgte kommunale fagpersoner udarbejde et udkast til et fælleskommunalt høringssvar fra de 22 kommuner.

  • I vil senest onsdag den 15. august blive præsenteret for et udkast til et høringssvar (via hjemmesiden).
  • I kan kommentere på høringssvaret frem til onsdag den 22 august.
  • Efterfølgende vil udkastet blive rettet til og sendt til endelig godkendelse i de syddanske kommuner inden den endelig deadline.

 

Der er deadline for høringssvar mandag den 27. august 2018

 

Såfremt I ønsker at afgive jeres eget høringssvar, har I mulighed for det via Region Syddanmarks høringsportal senest den 27. august 2018 kl. 12.00. Der afgives høringssvar her. 

 

Høringsmateriale

Høringsudkast Endelig Version Ensidet

Underskrevet Høringsbrev

Liste For Høring Af Praksisplan På Fysioterapiområdet