HØRING: Nyt tværsektorielt forløbsprogram i Region Syddanmark for mennesker med diabetes

De syddanske kommuner har inden for deadline afgivet følgende høringssvar på det tværsektorielle forløbsprogram i Region Syddanmark for mennesker med diabetes:

 

Endeligt fælleskommunalt høringssvar for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

 


Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har inden for deadline modtaget tilbagemeldinger fra 9 kommuner på høringsudkastet. Bemærkningerne er efterfølgende behandlet og indarbejdet i høringssvaret, hvor det er vurderet relevant.

 

Som aftalt får I derfor nu det tilrettede høringsudkast til endelig godkendelse. Sekretariatet forventer kun at høre fra de kommuner, der kan have småjusteringer til den tilrettede version af høringsudkastet. Ellers anser vi, at I bakker op om høringsversionen.

 

Deadline for småjusteringer er mandag d. 13. november kl.10. Det endelige høringssvar vil umiddelbart herefter sendes til Regionen, så deadline for høringssvar overholdes.

 

Tilrettet fælleskommunalt høringssvar for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes


 

Som det fremgår af nedenstående procesplan, får I her et udkast til et fælleskommunalt høringssvar vedr. det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med diabetes i Region Syddanmark.

Udkastet er udarbejdet i samarbejde med fagpersoner, der har været involveret i udarbejdelsen af forløbsprogrammet. Da det drejer sig om et generisk forløbsprogram, er udkastet udarbejdet med udgangspunkt i det fælleskommunal høringssvar for det tværsektorielle forløbsprogram for KOL.  Der er lavet en konkret vurdering ift., om det fortsat er relevant at fastholde bemærkningen eller ej.

 

For at kunne overholde procesplanen er der deadline for indgivelse af bemærkninger tirsdag d. 7. november.

 

I finder udkastet til det fælleskommunale høringssvar her nedenfor:

Fælleskommunalt høringssvar for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

 

Den resterende del af procesplanen, ser efterfølgende således ud:

  • Torsdag d. 9 november vil et revideret høringsudkast blive sendt rundt til en sidste justering blandt de 22 kommuner
  • Mandag d. 13. november kl. 10 er der deadline for småjustering af høringssvaret
  • Mandag d. 13. november sendes det endelige høringssvar til Region Syddanmark.

 


Det Administrative Kontaktforum har i henhold til Sundhedsaftalen 2015-18 udarbejdet et udkast til et nyt tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes i Region Syddanmark.

Det tværsektorielle forløbsprogram for diabetes er udarbejdet efter samme skabelon som det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med KOL.

 

Høringsfristen er mandag d. 13. november 2017.

 

Processen for udarbejdelsen af et fælleskommunalt høringssvar

Sundhedsstrategisk Forum har på deres møde d. 22. september 2017 godkendt, at der udarbejdes et fælleskommunalt høringssvar, som de 22 kommuner i Region Syddanmark kan vælge at bakke op om.

Grundet den forholdsvis stramme deadline for høringsfristen er der behov for, at følgende procesplan for udarbejdelsen af et fælleskommunalt høringssvar overholdes:

  • Torsdag d. 26. oktober vil et udkast til høringssvar sendes ud til kommentering blandt de 22 syddanske kommuner
  • Tirsdag d. 7. november er der deadline for bemærkninger til høringsudkastet
  • Torsdag d. 9 november vil et revideret høringsudkast blive sendt rundt til en sidste justering blandt de 22 kommuner
  • Mandag d. 13. november kl. 10 er der deadline for småjustering af høringssvaret
  • Mandag d. 13. november sendes det endelige høringssvar til Region Syddanmark.

 

Afgivelse af høringssvar:

Såfremt en kommune ønsker at indgive eget høringssvar, kan det afgives fra onsdag d. 25 oktober 2017 via høringsportalen på Region Syddanmarks hjemmeside   

Høringssvar kan kun afgives via hjemmesiden.

 

Det samlede høringsmateriale:

Forløbsprogram for mennesker med diabetes høringsversion

Høringsbrev

Liste over høringsparter