Høring af tværsektoriel samarbejdsaftale for voksne med PTSD

Opdatering den 2. december 2021:

Det fælleskommunale høringssvar til tværsektoriel samarbejdsaftale for voksne med PTSD er indsendt. Det endelige høringssvar kan læses her: Fælleskommunalt Høringssvar På Samarbejdsaftale For Voksne Med PTSD Endelig

___________________________________________________________________

I bedes forhøre jer på både sundheds- og socialområdet ift. input til høringssvaret.

Under Sundhedsaftalen 2019-2023 har Følgegruppen for uddannelse og arbejde udarbejdet høringsudkast til en ny samarbejdsaftale for voksne med PTSD i Region Syddanmark. Høringsudkastet sendes nu i offentlig høring.

Der vil blive udarbejdet et fælleskommunalt høringssvar på samarbejdsaftalen på tværs af sundhed- og socialområdet. Den enkelte kommune har mulighed for også selv at afgive et høringssvar. Høringssvaret behandles endvidere på mødet i Socialdirektørforum den 26. november.
Høringsfristen er den 3. december 2021.

Procesplan for fælleskommunalt høringssvar:

Dato

Handling

Frist for tilbagemelding til sekretariatet (mima@haderslev.dk)

1. november

Første udkast til høringssvar sendes til kommentering i kommunerne

15. november

22. november

Andet udkast til høringssvar sendes til kort endelig godkendelse i kommunerne. Er der afsluttende bemærkninger til høringssvaret, kan disse afgives.

1. december

Høringssvaret indsendes senest den 3. december 2021.

 

Sekretariatet vil indhente input fra udvalgte kommunale repræsentanter til udarbejdelse af udkastet, men såfremt der er kommuner, som har nået at dykke nærmere ned i samarbejdsaftalen allerede nu, er skriftligt input meget velkomne.

Udkast til revideret samarbejdsaftale: Høringsudkast Til Samarbejdsaftale For Borgere Med PTSD I Region Syddanmark, 2021

Høringsbrev: Høringsbrev

Henvendelser vedrørende høringen sendes til Mia Mandau, mima@haderslev.dk (sundhedssekretariatet) eller Mai-Britt Wismann, mbwi@haderslev.dk (socialsekretariatet).