Høring af Region Syddanmarks Akutplan

Den 5. maj 2021:

Nu er høringsmaterialet ankommet. I kan finde nedefor.

Den 4. maj 2021:

Hermed fremsendes første udkast til Fælleskommunal høringssvar for Region Syddanmarks Akutplan, til kommentering i kommunerne.

Udkast til det fælleskommunale hørringsvar kan læses her: 1. Udkast Fælleskommunalt Høringssvar For Region Syddanmarks Akutplan.

I bedes sende jeres tilføjelser og bemærkninger til udkastet, til Louise Overgaard Nielsen (lhon@haderslev.dk) senest den  3. august 2021.

Det er op til egen kommune, om man vil indhente bemærkninger fra administrativt og/eller politisk niveau, og om vedhæftede udkast skal til drøftelse i lokale politiske og/eller administrative udvalg med henblik på orientering og på at indhente inputs til vedhæftede.

De tekniske kommentarer er indsat som bilag, så høringsvaret bliver mindre omfattende og mere overskueligt for chefer, direktører og/eller politikere. I det endelige hørringssvar som fremsendes til Regionen, vil det blive klippet sammen til et samlet dokument.

Når kommunernes inputs er modtaget, indarbejdes de i vedhæftede, og derefter sendes det endelige fælleskommunale høringsvar til godkendelse i K22 og KKR, inden det sendes til Region Syddanmark.

Høringsmaterialet: 

Høringsperioden er fra den 6. maj 2021-30. august 2021.

Høringsbrevet indeholder link til Region Syddanmarks høringsportal, hvor høringsmaterialet er tilgængeligt.

På et tidligere møde i SSF blev tidsplanen for udarbejdelsen af fælleskommunalt hørringssvar til Akutplanen godkendt. Tidsplanen kan ses her: Kommunal Tids Og Procesplan For Høring Af RSD Akutplan

 

Ved spørgsmål kan Louise Overgaard Nielsen kontaktes (lhon@haderslev.dk og tlf.: 20 54 99 12).