Høring af Region Syddanmarks Akutplan

På Seneste møde i SSF blev tidsplanen for udarbejdelsen af fælleskommunalt hørringssvar til akutplanen godkendt. 

Tidsplanen kan ses her: Plan For Høring Af Akutplanen

Der vil løbende blive sendt udkast til høringssvar til de kommunale kontaktpersoner på konsulent niveau, hvor kommunerne får mulighed for at komme med inputs, inden det endelige høringssvar ligger færdigt, ligesom der også bliver mulighed for at behandle det politisk i den enkelte kommune. Først udkast sendes i løbet af uge 12. 

Høringsperioden er fra den 6. maj 2021-30. august 2021. 

Vi venter fortsat på den endelig høringsudgave af Akutplanen som først skal godkendes af regionsrådet i løbet af april 2021. Vi arbejder derfor på nuværende tidspunkt på et foreløbigt høringssvar, ud fra det udkast som blev præsenteret på seneste møde i DAK, den 4. marts 2021, og som tilpasses efter det endelige høringsudkast.   

 

Ved spørgsmål kontakt Louise Nielsen (lhon@haderslev.dk).