Høring af Praksisplanen for kiropraktik i Region Syddanmark

Opdatering 18. januar 2021:

Det fælleskommunale høringssvar til ny praksisplan for kiropraktik er nu sendt til Regionen. Det endelige høringssvar kan læses her: Fælleskommunalt Høringssvar Praksisplan For Kiropraktik Endelig


Opdatering den 5. Januar 2021:

Udkast til fælleskommunalt høringssvar på ny praksisplan for kiropraktik i Region Syddanmark er nu klar til kommunal kommentering. Svaret kan læses her: Fælleskommunalt Høringssvar Praksisplan For Kiropraktik

Sidste frist for kommentering er onsdag d. 13. januar 2021. Disse sendes til Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat på mail: tihe@haderslev.dk.

Hvis der kommer større ændringer til svaret, vil det komme til kort endelig godkendelse i kommunerne den 15.-17. januar. Frist for svar til regionen er den 18. Januar.

Udkast til praksisplan for kiropraktik kan her: Høringsudkast Praksisplan Kiropraktik Region Syddanmark December 2020.

Høringsbrevet kan ses her: Høringsbrev Kiropraktor Praksisplan


 

Region Syddanmark udarbejdet et udkast til en ny praksisplan kiropraktik i Region Syddanmark , der skal danne rammen for den kapacitetsstyring og udvikling regionen vil arbejde med på det kiropraktiske område i de kommende 4 år. Praksisplanen for kiropraktik i Region Syddanmark er nu sendt til høring blandt relevante .    

Der vil blive udarbejdet et fælleskommunalt høringssvar på planen. Det fælleskommunale høringssvar vil blive sendt ud til kommunerne den 4. januar 2021 med frist for bemærkninger den 13. januar 2021. Herefter vil det komme til kort, endelig godkendelse i kommunerne, hvis der er indkommet større ændringer til svaret. Der er frist for svar til regionen den 18. januar 2021.

Sekretariatet vil indhente input fra udvalgte kommunale repræsentanter med faglig viden inden for området, men såfremt der er kommuner, som har nået at dykke nærmere ned i planen allerede nu, er skriftlige input til sekretariatet selvfølgelig meget velkomne. Disse kan sendes til strategisk konsulent Tina Holmgaard Juul på tihe@haderslev.dk 

Planen kan ses her: Høringsudkast Praksisplan Kiropraktik Region Syddanmark December 2020 og høringsbrevet her: Høringsbrev Kiropraktor Praksisplan