Høring af praksisplan for almen praksis

Opdateret den 30. oktober 2019:

På baggrund af indkomne bemærkninger er det fælleskommunale høringssvar tilføjet en række bemærkninger. Alle nye bemærkninger er markeret i svaret.

Konkrete bemærkninger om kapacitetsdelen, som vedrører enkelte kommuner, er ikke medtaget i høringssvaret, og kommunerne skal selv indsende disse.

Såfremt der er kommuner, som ikke kan godkende svaret, skal Sekretariatet have besked senest den 4. november inden middag. 

Se det endelige svar her.

 

Opdateret den 10. oktober 2019:

Der foreligger nu et udkast til et fælleskommunalt høringssvar på Praksisplanen for almen praksis 2020-2023. Svaret kan ses her

Svaret går ikke meget ind i kapacitetsdelen af planen, da det er vurderingen, at de enkelte kommuner har det bedste overblik over lokale kontekster, som kan have betydning for udviklingen i nedsættelse af læger i lokalområdet. Men generelle bemærkninger til kapacitetsdelen er meget velkomne.

Vær opmærksom på, at det under afsnit 10.1 beskrives, at kommunerne ønsker, at der først sættes fokus på arbejdet med et åbent vindue samt samarbejdet omkring akutfunktionerne. Disse emner er fremhævet, da der var fokus på dem på mødet med PLO Syd den 19. september. Er det de væsentligste initiativer? Skal der flere på listen?

Bemærkninger bedes fremsendes til Sekretariatet (cetr@haderslev.dk) senest den 24. oktober 2019. 

 

Praksisplanudvalget for almen praksis har i dag sendt høringsudkastet til praksisplanen 2020-2023 i høring. Planen er sendt til de kommunale hovedpostkasser.

Den visionære del af praksisplanen kan ses her, og  kapacitetsdelen kan ses her.

Se høringsbrev her samt høringsliste. Høringsfristen er den 4. november 2019. 

Der vil blive udarbejdet et fælleskommunalt høringssvar på planen. Det fælleskommunale høringssvar vil blive sendt til kommentering i kommunerne den 10. oktober, og der vil være frist for bemærkninger den 24. oktober. Det endelige udkast til høringssvar vil herefter blive sendt til endelig godkendelse senest den 31. oktober. 

Planen bedes særligt videreformidles til alle formænd for de kommunalt-lægelige udvalg.

Socialdirektørforum vil også blive inddraget i godkendelse af det fælleskommunale høringssvar. Processen omkring dette afventer endelig afklaring.