Høring af den reviderede ammepolitik

Opdatering den 8. august 2023: Sekretariatet takker for inputs angående høringssvaret til den reviderede ammepolitik, som er sendt videre til Regionen. Det endelige høringssvar kan læses her: Endelig Ammepolitik.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Opdatering den 26. juli 2023: Tak for jeres gode inputs til et høringssvar til en revideret Ammepolitik i Region Syddanmark. Hermed er det nye udkast, som kan læses her: Ammepolitik 2. udkast.

Fristen for at komme med bemærkninger til udkastet er fredag d. 4. august 2023. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Opdatering den 13. juni 2023: Udkast til fælleskommunalt svar til Ammepolitik i Region Syddanmark kan læses her: Udkast Til Høringssvar For Ammepolitik

Fristen for at komme med bemærkninger til udkastet er onsdag den 30. juni 2023.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Følgegruppen for Forebyggelse har udarbejdet et høringsudkast til revideret ammepolitik, der også er en del af Fødeplanen. Høringsudkastet er sendt til høring, og der er frist for at indsende høringssvar den 7. august 2023.

Der udarbejdes et fælleskommunalt høringssvar til den reviderede ammepolitik. 

Baggrund for revideringen

Udkast til en revideret ammepolitik er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af jordemødre og sygeplejersker fra hvert fødested i regionen, samt afdelingslæge og kommunale sundhedsplejersker.

Ammepolitikken er målrettet sundhedsprofessionelle, der i deres arbejdsvirke bl.a. har til opgave at støtte den gravide og hendes familie til et godt ammeforløb. I relation til høringen er der således navnlig tale om en faglig revision af den eksisterende ammepolitik.  Ammepolitikken skal således:

  • Fremme familiens oplevelse af at få den nødvendige støtte og vejledning omkring barnets ernæring;
  • Tage udgangspunkt i forældrenes behov og have særlig opmærksomhed på social ulighed;
  • Styrke sundhedspersonalets viden og kompetencer i forhold til formidling af amning med fokus på det tværsektorielle samarbejde, så forældrene oplever en tilgængelig, sammenhængende og meningsfuld vejledning.

Tidsplan for udarbejdelse af fælleskommunalt høringssvar

Hvis I allerede nu har input, må I gerne dele dem med sekretariatet. Den enkelte kommune har også mulighed for selvstændigt at afgive et høringssvar via. høringsportalen.

DatoHandlingFrist for tilbagemelding til sekretariatet (laerke.k.porsborgjensen@middelfart.dk)
12. juni 2023

Første udkast sendes til kommentering i kommunerne

30. juni 2023
31. juli 2023

Andet udkast til høringssvar sendes til kort endelig godkendelse i kommunerne. Er der afsluttende bemærkninger til høringssvaret, kan disse afgives.

4. august 2023

 

Høringsbrev fra følgegruppen: Høringsbrev Ammepolitik

Link til høringsportalen: Revideret ammepolitik sendes i høring (regionsyddanmark.dk)

Høringsudkast: Høringsudkast Ammepolitik