Godkendelse af fælleskommunalt høringssvar på ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade”

Opdateret den 6. maj 2019: Der indkom et par forslag til mindre ændringer og tilføjelser i høringssvaret, som efterfølgende er justeret. Se det endelige svar her

_____________________

Sundhedsstyrelsen har sendt deres ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade” i høring.

Anbefalingerne, høringsbrev med videre kan ses på høringsportalen.

Sekretariatet har på opfordring og med hjælp fra fagpersoner i Odense og Sønderborg lavet udkast til et fælleskommunalt høringssvar fra de syddanske kommuner. Høringssvaret sendes hermed til godkendelse i kommunerne. Såfremt der er bemærkninger til svaret, eller en kommune ikke ønsker at være medafsender på et fælles svar, bør det sendes/meddeles til Sekretariatet senest den 5. maj 2019, da der er høringsfrist den 6. maj kl. 12.00 til Sundhedsstyrelsen.