FMK-print

I forbindelse med idriftsættelse af det nye FMK print den 15. marts 2017 er det konstateret,  at COSMIC ikke understøtter det påtrykte vandmærke på en hensigtsmæssig måde.

Det betyder at modtagere af printet ofte ser vandmærket ”ikke ajourført”.

Frem for at se på vandmærket er det væsentligt at orientere sig i feltet ”medicinkortet er ajourført den xx dato” (klik her for at se vedhæftede eksempel)

Der arbejdes på at finde en løsning på denne uhensigtsmæssighed – tidsestimat ukendt.

(16-03-2017)