Fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks nye sundhedsplan

Her er nu udkast til fælleskommunalt høringssvar til kommentering blandt de 22 Syddanske kommuner.

Region Syddanmark har udarbejdet et udkast til en ny sundhedsplan, som nu sendes i høring. Høringsfrist er den 15. september 2022.

På regionsrådsmødet den 20. juni besluttede regionrådet at sende udkast til ny sundhedsplan i høring. Høringsperioden er den 27. juni – 15. september 2022.

Den tidligere sundhedsplan for Region Syddanmark har været gældende siden 2017. Udkastet til ny sundhedsplan er en beskrivende plan, der primært er en opdatering af den nuværende sundhedsplan.

Høringsmaterialet kan læses her:

 

Det fælleskommunale sundhedssekretariat vil stå for at udarbejde et fælleskommunalt høringssvar på vegne af de 22 syddanske kommuner.

Processen for høringssvaret er skitseret nedenfor:

  • Mandag den 15. august: Udkast til fælleskommunalt høringssvar sendes ud til kommentering blandt de 22 syddanske kommuner
  • Torsdag den 1. september: Deadline for bemærkninger til udkast til fælleskommunalt høringssvar
  • Torsdag den 8. september: Revideret udkast til fælleskommunalt høringssvar vil blive sendt ud til godkendelse blandt de 22 kommuner
  • Mandag den 12. september: Deadline for godkendelse
  • Onsdag den 15. september: Fælleskommunalt Sundhedssekretariat sender det endelige høringssvar til Region Syddanmark

 

Har I allerede nu bemærkninger, som I ønsker at give til sekretariatet forud for at udkastet til høringssvaret foreligger, er I meget velkomne til at sende dem til: faelleskommunaltsundhedssekretariat@middelfart.dk

 

Ønsker I (også) at indgive et særskilt høringssvar fra sin egen kommune, kan man indsende dette direkte til regionen på hjemmesiden: https://regionsyddanmark.dk/fagfolk/sundhedssamarbejde/planer-for-sundhedsomradet/sundhedsvision-og-planer/horing-af-ny-sundhedsplan