Fælleskommunalt høringssvar på regionens strategi for sikring af lægedækning

Der er den 27. juni 2018 indsendt et fælleskommunalt høringssvar på Region Syddanmarks strategi for sikring af lægedækning på vegne af de 22 kommuner. Svaret kan ses her.

Regionen har sendt udkast til strategi for lægedækning i høring.  Klik her for at se strategien