subbanner

Fælleskommunalt høringssvar på regionens psykiatriplan

Region Syddanmark har udarbejdet en ny psykiatriplan, som er sendt til høring. Der vil blive udarbejdet et fælleskommunalt høringssvar på planen på tværs af social- og sundhedsområdet. Det fælleskommunale høringssvar vil blive sendt ud til kommunerne den 2. oktober med frist for bemærkninger den 9. oktober. Herefter vil det komme til kort, endelig godkendelse i kommunerne, hvis der er indkommet større ændringer til svaret. Høringssvaret behandles endvidere på mødet i Socialdirektørforum den 9. oktober. Der er frist for svar til regionen den 11. oktober.

Sekretariatet vil indhente input fra udvalgte kommunale repræsentanter, men såfremt der er kommuner, som har nået at dykke nærmere ned i planen allerede nu, er skriftlige input til Sekretariatet selvfølgelig meget velkomne.

Orientering om det fælleskommunale høringssvar vil ligeledes blive formidlet til Socialdirektørerne. 

Planen kan ses her og høringsbrevet her