Fælleskommunalt høringssvar på regionens psykiatriplan

Opdatering 11. oktober 2019:

Det fælleskommunale høringssvar til psykiatriplan 2020-2024 for Region Syddanmark er nu sendt til Regionen. Det endelige høringssvar kan læses her.

_______________________________________________________________________

Opdatering den 10. oktober 2019: 

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har inden for deadline modtaget tilbagemeldinger fra 4 kommuner på høringsudkastet. Bemærkningerne er indarbejdet i høringssvaret, hvor det er vurderet relevant.

Derfor får I her et tilrettet høringssvar til endelig godkendelse. Sekretariatet forventer kun at høre fra de kommuner, der ikke bakker op om det tilrettede høringssvar. Henvendelser vedr. hørringssvaret sendes til: lhon@haderslev.dk. 

 

Deadline er i morgen, Fredag d. 11. oktober 2019, kl. 9.00.

Det endelige høringssvar vil umiddelbart herefter sendes til Regionen, så deadline for høringssvar overholdes.

 

Det tilrettede fælleskommunale høringssvar finder I her.

De nye tilføjelser er skrevet med grøn skift.

_______________________________________________________________________

Opdatering den 2. Oktober 2019:

Fælleskommunalt høringssvar på regionens psykiatriplan er nu klar til kommunal kommentering. Svaret kan læses her.

Sidste frist for kommentering er onsdag d. 9. oktober 2019. Disse sendes til Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat på mail: lhon@haderslev.dk.

Hvis der kommer større ændringer til svaret, vil det komme til kort endelig godkendelse i kommunerne den 9.-10. oktober. Høringssvaret behandles endvidere på mødet i Socialdirektørforum den 9. oktober. Frist for svar til regionen er den 11. oktober.

Psykiatriplanen kan ses her.

Høringsbrevet kan ses her.

_________________________________________________________________

Region Syddanmark har udarbejdet en ny psykiatriplan, som er sendt til høring. Der vil blive udarbejdet et fælleskommunalt høringssvar på planen på tværs af social- og sundhedsområdet. Det fælleskommunale høringssvar vil blive sendt ud til kommunerne den 2. oktober med frist for bemærkninger den 9. oktober. Herefter vil det komme til kort, endelig godkendelse i kommunerne, hvis der er indkommet større ændringer til svaret. Høringssvaret behandles endvidere på mødet i Socialdirektørforum den 9. oktober. Der er frist for svar til regionen den 11. oktober.

Sekretariatet vil indhente input fra udvalgte kommunale repræsentanter, men såfremt der er kommuner, som har nået at dykke nærmere ned i planen allerede nu, er skriftlige input til Sekretariatet selvfølgelig meget velkomne.

Orientering om det fælleskommunale høringssvar vil ligeledes blive formidlet til Socialdirektørerne. 

Planen kan ses her og høringsbrevet her