Fælleskommunale aftaler

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025

KKR Syddanmark vedtog på sit møde 13. september fælleskommunale sundhedspolitiske visioner med visionspapiret ”KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025”.

Visionspapiret tager afsæt i et fælles styrende borgerperspektiv og giver et bud på en ambitiøs fælles retning med overordnede mål, prioriterede indsatsområder og en fælles tilgang til udviklingen af et endnu stærkere borgernært og sammenhængende sundhedsvæsen: Borgeren skal spille en langt større rolle end i dag i forhold til egen sundhed og skal være en central drivkraft og medskaber i sundhedsvæsenets udvikling.

I visionspapiret opstilles en overordnet vision og to hovedmål:

  • Vision: De syddanske borgere har i 2025 opnået en forbedret sundhedstilstand ved i langt højere grad at få ansvar for egen sundhed i samspil med et borgernært sundhedsvæsen, der understøtter borgerens aktive rolle og sundhed.
  • Hovedmål 1: 90 % af alle syddanskere vurderer deres helbred som godt i 2025.
  • Hovedmål 2: Igennem et aktivt samarbejde om sundhed er antallet af syddanskere med behov for behandling i sundhedsvæsenet faldet med 15 % i 2025.

Visionspapiret kan læses her: kkr-syddanmarks-sundhedspolitiske-visioner

 

Opfølgning på behandlingen af Visionspapiret i kommunerne.

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har bedt de 22 medlemskommuner om at melde tilbage, hvorledes man har behandlet KKR Syddanmarks Visionspapir i kommunen.

Udfyld nedenstående skema og send jeres svar til Fælleskommunalt Sundhedssekretariat. Deadline tirsdag den 28. februar

Forespørgsel til de 22 syddanske medlemskommuner vedr behandling KKR Visionspapiret_Deadline 28 feb. 2017