Fælleskommunal funktionsbeskrivelse for de kommunale praksiskonsulenter

I maj 2021 godkendte Sundhedsstrategisk Forum en fælles funktionsbeskrivelse for de kommunale praksiskonsulenter. 

Formålet med funktionsbeskrivelsen er, at den skal være et fælles grundlag for, hvordan vi i kommunerne kan gøre brug af vores praksiskonsulenter, ligeså vel som det er en rettesnor for de kommunale praksiskonsulenter i forhold til at kende ramme for deres funktion.

Funktionsbeskrivelsen kan tilpasses lokale forhold i den enkelte kommune

Funktionsbeskrivelsen kan læses her: Fælles Funktionsbeskrivelse For Kommunale Praksiskonsulenter