Fælles ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje om systematisk arbejde med brugertilfredshed i kommuner og regioner i forbindelse med genoptræning og rehabilitering af mennesker med hjerneskade

Region Midt og Nord har taget lead på at lave en fælles ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje om Systematisk arbejde med brugertilfredshed i kommuner og regioner i forbindelse med genoptræning og rehabilitering af mennesker med hjerneskade. Se eventuelt dette link for mere information om puljen: https://www.sst.dk/da/~/link.aspx?_id=B09AE9F287644E46BBDFA45ECFD685BB&_z=z

Region Syddanmark ønsker også at være med i ansøgningen, og Sekretariatet er blevet bedt om at spørge i kommunerne, om der er interesse for at være med i ansøgningen.

Der kan søges om i alt 5 millioner, så det er ikke mange kr. til den enkelte kommune. Men hvis der f.eks. kan udarbejdes et spørgeskema eller lignende, som alle kan anvende, vil det jo være rigtig fint. Vi har endnu ikke kendskab til det nærmere indhold i ansøgningen.

Fordi der er en meget kort frist for at melde tilbage, har Formandskabet besluttet, at alle kommuner som udgangspunkt er med i ansøgningen, medmindre den enkelte kommune melder, at den ikke vil deltage i den fælles pulje.

Den enkelte kommune bedes derfor melde til Sekretariatet, cetr@haderslev.dk senest onsdag den 6. december 2018 kl. 10.00, hvis den ikke ønsker at være med i den fælles ansøgning.

Der er lavet en beskrivelse af, hvordan der skal arbejdes med projektet, såfremt midlerne bliver givet. Klik her for at nærmere.  

Formandskabet har gjort opmærksom på, at der lægges op til et meget stort organisationsset-up. Når Sekretariatet melder, at x antal syddanske kommuner er interesserede i at være med i ansøgningen og projektet, vil der blive gjort, at det er vigtigt med opmærksomhed på, at projektet ikke pustes unødigt op.

Sekretariatet vil muligvis bede nogle kontaktpersoner med særlig viden indenfor området kvalificere ansøgningen, hvis det bliver aktuelt.

I første omgang er Arne Nikolajsen kontaktperson for de syddanske kommuner, og når vi ved, hvilke kommuner, som ønsker at være med i ansøgningen, vil vi bede om hjælp til at få udpeget en projektmedarbejder, som vil indgå i arbejdet.