Erindring – Distributionslister ved EDI-nedbrud

Der er kun kommet tilmelding fra fire kommuner (Odense, Tønder, Fredericia og Sønderborg), det er vigtigt at flere kommuner kommer med i arbejdsgruppen derfor er fristen for tilmelding forlænget.

 

Arbejdsgruppen vedr. EDI-meldeprocedure i regionen er ved at gennemgå den nuværende aftale om meldeprocedure sygehus-kommune ved EDI-nedbrud.

Når der er nedbrud eller planlagte nedlukninger i sygehusenes eller kommunernes systemer og dette påvirker den elektroniske kommunikation mellem sygehuse og kommuner i forhold til advis, indlæggelsesrapport etc. meldes det via en formular ind til EDI-servicedesk i Regional IT, som så sender meddelelser herom til relevante parter.

Når Regional IT sender disse meddelelser til sygehusene og kommuner, anvender de distributionslister, der indeholder mailadresser på modtagere af de pågældende meddelelser. De nuværende distributionslister indeholder mange personspecifikke mailadresser og personspecifikke mobilnumre (anvendes til sms). Dette er usikkert i forhold til at sikre, at meddelelser sendes ud i organisationen, da personer på listen kan have skiftet arbejde, være syg etc.

Arbejdsgruppen finder det nødvendigt, at der primært er én hovedpostkasse i tidsrummet kl. 08.00 – 22.00 i hver organisation. Som supplement kan der for personer med ansvar i forhold til EDI-nedbrud tillige sendes til personspecifikke mailadresser. Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende sms som distributionsvej mellem kommune og region, men der er intet til hinder for, at sms kan anvendes ved videreformidling i egen organisation.

Arbejdsgruppen har derfor efter godkendelse fra Følgegruppen for behandling og pleje bedt Fælleskommunalt Sundhedssekretariat indsamle adresser fra alle kommuner.

Hver kommune bedes i nedenstående formular notere, hvilke(n) mailadresse(r) der kan bruges til formålet i den enkelte kommune.

Hvis der er tekniske spørgsmål omkring sagen, kan de rettes til Susanne Pedersen fra Syddansk Sundhedsinnovation: susanne.pedersen@rsyd.dk , telefonnummer: 29201422

Læs evt. nærmere om problemstillingen her.

Seneste frist for udfyldelse er den 7. marts 2018.

Kontakt ved EDI-nedbrud