Arbejdsgruppe til revision af samarbejdsaftalen vedrørende Familieambulatoriet (09-05-17)

Der er udpeget følgende repræsentanter til gruppen:

 • Tine Skov Carlsen, Vejen Kommune
 • Bettina Brøndsted, Odense Kommune
 • Else Marie Rask Larsen, Fredericia Kommune
 • Anette Jensen, Aabenraa Kommune
 • Ina Lorenzen Kier, Tønder Kommune
 • Peter Bloch-Sørensen, Vejle Kommune
 • Anne Dorte Bloch, Kolding Kommune

I det Administrative Kontaktforum blev det, den 17. januar 2017, besluttet at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe, som skal revidere ”Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet i Region Syddanmark omkring gravide med risikoforbrug af alkohol, rusmidler og/eller vanedannende medicin” (se vedhæftede kommissorie og samarbejdsaftale).

 

Vi har brug for jeres hjælp til at udpege følgende medlemmer til arbejdsgruppen:

 • Seks kommunale repræsentanter med social- og sundhedsfaglige kompetencer, som repræsenterer hvert SOF-område (Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland, Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital, samt 2 repræsentanter fra PSOF’erne-hvoraf den ene bør være fra SOF OUH).Angiv venligst om den indmeldte repræsentant ønsker at være formand. Den kommunale formand bedes medbringe en sekretær til gruppen.
 • I bedes om muligt koordinere i SOF´erne, hvem der indmeldes. Erfaringsmæssigt er det ikke altid let at koordinere i PSOF´erne, og i så fald må kommunerne indmelde repræsentanter enkeltvis, som Følgegruppen for behandling og pleje så vælger i mellem.
 • En kommunal juridisk repræsentant. Her meldes alle mulige ind, og vi udvælger en.

Arbejdsgruppen forventes at mødes tre gange i løbet af 3. kvartal 2017. Møderne afholdes på Kokholm 3 i Kolding.

 

De foreslåede mødedatoer er:

 • Tirsdag den 15. august, 13-16
 • Torsdag den 31. august, 13-16
 • Torsdag den 21. september, 13-16