Aftaler for test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen i Region Syddanmark

Den 3. september 2020, udsendte Danske regioner, som opfølgning på nedenstående aftale, den nationale model for test af medarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen. Modellen kan læses her:

I Syddanmark er der lavet en overordnet rammeaftale for udmøntning af den nationale model, indeholdende relevante informationer for kommunerne og regionen i Syddanmark. Denne kan læses her:

  • (Er under udarbejdelse)

Den 30. juni indgik regeringen, KL og Danske Regioner en aftale om systematisk test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen i alle landets kommuner.

Aftalen og det medfølgende baggrundsnotat, der beskriver de overordnede rammer for udmøntningen af aftalen kan læses her:

Hvis I har spørgsmål til aftalen eller procedurebeskrivelsen, kan i kontakte Louise Overgaard Nielsen fra Det Fælleskommunal Sundhedssekretariat (lhon@haderslev.dk)  eller Susanne Hartvig fra KKR sekretariatet (suha@kl.dk).


Nedenstående procedurebeskrivelse er afløst af den nationale model. 

Røde og grønne kommuner

Med den ny aftale skal kommunens personale som noget nyt oplæres i at teste personale på plejehjem og i hjemmeplejen. Hyppigheden af testene afstemmes efter, hvorvidt en kommune kan kategoriseres som ”rød” eller ”grøn” kommune.

Grøn kommune: Under 20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge. (Iværksættes senest ultimo august)

Rød kommune: 20+ nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge. (Iværksættes umiddelbart/ hurtigst muligt). 

Derfor har formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum i fællesskab med regionen, udarbejdet en midlertidig procedure for test af personale, som alene skal anvendes, hvis en kommune skifter til rød kategori henover sommeren eller indtil en national model står klar.Mens implementeringen, der vedrører grønne kommuner, først skal finde sted på den anden side af sommerferien (inden udgangen af august), er der allerede nu behov for en plan, der sikrer, at I som kommune er beredt, hvis I henover sommeren skifter til rød kategori. Her skal aftalen nemlig iværksættes umiddelbart.

Procedurebeskrivelsen kan læses her:

Alt info om ovenstående, og om hvad kommunerne nu skal gøre, er sendt pr. mail til kommunaldirektørerne og sundhedsdirektørerne 7. juli 2020.