Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 16.09.2021

UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

DGI-Huset, Vejle

STARTTIDSPUNKT

2021-09-16 10:00

SLUTTIDSPUNKT

2021-09-16 12:30


PUNKTER

1. Drøftelse af aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger) (DAK)

2. Afholdelse af fremtidige møder i Sundhedsstrategisk Forum og Formandskabet

3. Drøftelse af forslag til videreførelse af gode erfaringer fra samarbejdet under COVID-19 (DAK)

4. Strategisk drøftelse om senfølger af kræft i Sundhedskoordinationsudvalget den 27. oktober 2021 (DAK)

5. Orientering om korrektion af kompensation til de fælleskommunale sekretariater vedr. barselsudligningsordningen – sag fra Haderslev kommune

6. Drøftelse af udpegninger

7. Drøftelse af emner med ønsker til samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger på møde i Formandskabet den 13. oktober 2021 hvor PLO-Syd deltager

8. Syddanske inputs til KL til overenskomstforhandlinger på fysioterapiområdet

9. Beslutning om form for strategiseminar for Sundhedsstrategisk Forum samt drøftelse af indhold

10. Kommunernes involvering og udpegning til ny administrativ styregruppe for Almen Praksis/Overenskomst for almen praksis 2022

11. Orientering om ny lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne

12. Input til det kommende møde i Praksisplanudvalget d. 23. september 2021

13. Godkendelse af tids- og procesplan for ny sundhedsaftale, herunder nedsættelse af referencegruppe (DAK)

14. Orientering om ABC for mental sundhed (DAK)

15. Godkendelse af høringsudkast til en ny samarbejdsaftale for voksne med PTSD (DAK)

16. Samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark om sundhedsberedskabsplanlægning (DAK)

17. Godkendelse af nedlæggelse af Tværsektoriel Fælles Medicin Kort (FMK) arbejdsgruppe i Syddanmark (DAK)

18. Godkendelse af indhold for det årlige fællesmøde mellem Det Administrative Kontaktforum, følgegrupperne og kompetencegrupperne (DAK)

19. Orientering om proces for tværsektorielle indsatser for ældre patienter (DAK)

20. Godkendelse af procedurer for monitorering og registrering ift. den syddanske samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet (DAK)

21. Orientering om revidering af forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom, arbejdet med HjerteSyd og igangsættelse af tværsektoriel audit på hjerteområdet (DAK)

22. Drøftelse af input til Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar til Region Syddanmarks Fødeplan (DAK)

23. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af sager til kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 3. november 2021 (DAK)

24. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 27. oktober 2021 (DAK)

25. Eventuelt

26. Orientering om afholdelse af fællesmøde mellem Sundhedsstrategisk Forum og Socialdirektørforum den 6. oktober 2021

27. Orientering om fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks Akutplan

28. Orientering om ny overenskomstaftale (OK22) for praktiserende læger

29. Orientering om ændringer i Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

30. Skriftlig orientering om Landsdelsprogrammet for telemedicin til KOL og hjertesvigt (DAK)

31. Orientering om formandskabsgodkendte sager (DAK)


1. Drøftelse af aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger) (DAK)

Drøftelse af aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger) (DAK)

Bilag

Aftale om sammenhaeng og nærhed_Sundhedsklynger.pdf

2. Afholdelse af fremtidige møder i Sundhedsstrategisk Forum og Formandskabet

Afholdelse af fremtidige møder i Sundhedsstrategisk Forum og Formandskabet

3. Drøftelse af forslag til videreførelse af gode erfaringer fra samarbejdet under COVID-19 (DAK)

Drøftelse af forslag til videreførelse af gode erfaringer fra samarbejdet under COVID-19 (DAK)

4. Strategisk drøftelse om senfølger af kræft i Sundhedskoordinationsudvalget den 27. oktober 2021 (DAK)

Strategisk drøftelse om senfølger af kræft i Sundhedskoordinationsudvalget den 27. oktober 2021 (DAK)

5. Orientering om korrektion af kompensation til de fælleskommunale sekretariater vedr. barselsudligningsordningen – sag fra Haderslev kommune

Orientering om korrektion af kompensation til de fælleskommunale sekretariater vedr. barselsudligningsordningen – sag fra Haderslev kommune

6. Drøftelse af udpegninger

Drøftelse af udpegninger

7. Drøftelse af emner med ønsker til samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger på møde i Formandskabet den 13. oktober 2021 hvor PLO-Syd deltager

Drøftelse af emner med ønsker til samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger på møde i Formandskabet den 13. oktober 2021 hvor PLO-Syd deltager

8. Syddanske inputs til KL til overenskomstforhandlinger på fysioterapiområdet

Syddanske inputs til KL til overenskomstforhandlinger på fysioterapiområdet

Bilag

Kommunernes ønsker og input til fornyelsen af overenskomsten for VF og rideterapi.docx

9. Beslutning om form for strategiseminar for Sundhedsstrategisk Forum samt drøftelse af indhold

Beslutning om form for strategiseminar for Sundhedsstrategisk Forum samt drøftelse af indhold

10. Kommunernes involvering og udpegning til ny administrativ styregruppe for Almen Praksis/Overenskomst for almen praksis 2022

Kommunernes involvering og udpegning til ny administrativ styregruppe for Almen Praksis/Overenskomst for almen praksis 2022

Bilag

Udkast til nyt kommissorium 19-08-2021.docx

11. Orientering om ny lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne

Orientering om ny lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne

Bilag

Fordeling Syddanmark.pdf

12. Input til det kommende møde i Praksisplanudvalget d. 23. september 2021

Input til det kommende møde i Praksisplanudvalget d. 23. september 2021

13. Godkendelse af tids- og procesplan for ny sundhedsaftale, herunder nedsættelse af referencegruppe (DAK)

Godkendelse af tids- og procesplan for ny sundhedsaftale, herunder nedsættelse af referencegruppe (DAK)

Bilag

Tids- og procesplan for ny sundhedsaftale 2023-27.pdf

14. Orientering om ABC for mental sundhed (DAK)

Orientering om ABC for mental sundhed (DAK)

15. Godkendelse af høringsudkast til en ny samarbejdsaftale for voksne med PTSD (DAK)

Godkendelse af høringsudkast til en ny samarbejdsaftale for voksne med PTSD (DAK)

Bilag

Høringsudkast til samarbejdsaftale borgere med PTSD i Region Syddanmark.docx
Anbefalinger fra arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde for borgere med PTSD i Region Syddanmark, 2021 .docx

16. Samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark om sundhedsberedskabsplanlægning (DAK)

Samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark om sundhedsberedskabsplanlægning (DAK)

Bilag

Forslag til kommissorium for arbejdsgruppe om samarbejde om sundhedsberedskabsplanlæg-ning.docx
Referat fra indledende møde om sundhedsberedskabsplanlægning den 3. juni 2021.docx
Beredskabsplan Region Syddanmark2017.pdf

17. Godkendelse af nedlæggelse af Tværsektoriel Fælles Medicin Kort (FMK) arbejdsgruppe i Syddanmark (DAK)

Godkendelse af nedlæggelse af Tværsektoriel Fælles Medicin Kort (FMK) arbejdsgruppe i Syddanmark (DAK)

Bilag

Status af 17-05-2021 for arbejdet i den Tværsektorielle FMK-arbejdsgruppe.pdf
Kommissorium for tværsektoriel FMK-arbejdsgruppe i Region Syddanmark.pdf

18. Godkendelse af indhold for det årlige fællesmøde mellem Det Administrative Kontaktforum, følgegrupperne og kompetencegrupperne (DAK)

Godkendelse af indhold for det årlige fællesmøde mellem Det Administrative Kontaktforum, følgegrupperne og kompetencegrupperne (DAK)

Bilag

Program til Fællesmøde den 6. oktober.docx

19. Orientering om proces for tværsektorielle indsatser for ældre patienter (DAK)

Orientering om proces for tværsektorielle indsatser for ældre patienter (DAK)

Bilag

Kortlægning af tværsektorielle indsatser målrettet den ældre patient i Region Syddanmark.pdf

20. Godkendelse af procedurer for monitorering og registrering ift. den syddanske samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet (DAK)

Godkendelse af procedurer for monitorering og registrering ift. den syddanske samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet (DAK)

Bilag

Notat monitorering og evaluering ny IV-aftale – tilrettet 30.08.21 (MF).docx
IV procesplan (31.8.21).docx
Ny IV-aftale – august 2021.docx
Referat: Monitorering og evaluering – IV-aftale_Slides fra Morten Jessen.pptx

21. Orientering om revidering af forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom, arbejdet med HjerteSyd og igangsættelse af tværsektoriel audit på hjerteområdet (DAK)

Orientering om revidering af forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom, arbejdet med HjerteSyd og igangsættelse af tværsektoriel audit på hjerteområdet (DAK)

22. Drøftelse af input til Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar til Region Syddanmarks Fødeplan (DAK)

Drøftelse af input til Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar til Region Syddanmarks Fødeplan (DAK)

Bilag

Fødeplan_Høringsversion.pdf
Høringsbrev_Fødeplan Region Syddanmark.pdf
Høringsliste_Fødeplan Region Syddanmark.pdf
Tidsplan for fælleskommunalt høringssvar på Fødeplanen.docx

23. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af sager til kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 3. november 2021 (DAK)

Formandskabsbehandlet: Godkendelse af sager til kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 3. november 2021 (DAK)

24. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 27. oktober 2021 (DAK)

Formandskabsbehandlet: Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 27. oktober 2021 (DAK)

25. Eventuelt

Eventuelt

26. Orientering om afholdelse af fællesmøde mellem Sundhedsstrategisk Forum og Socialdirektørforum den 6. oktober 2021

Orientering om afholdelse af fællesmøde mellem Sundhedsstrategisk Forum og Socialdirektørforum den 6. oktober 2021

27. Orientering om fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks Akutplan

Orientering om fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks Akutplan

Bilag

Fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks Akutplan.pdf

28. Orientering om ny overenskomstaftale (OK22) for praktiserende læger

Orientering om ny overenskomstaftale (OK22) for praktiserende læger

Bilag

Forhandlingsaftale om almen praksis af 19. juni 2021.pdf

29. Orientering om ændringer i Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Orientering om ændringer i Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

30. Skriftlig orientering om Landsdelsprogrammet for telemedicin til KOL og hjertesvigt (DAK)

Skriftlig orientering om Landsdelsprogrammet for telemedicin til KOL og hjertesvigt (DAK)

31. Orientering om formandskabsgodkendte sager (DAK)

Orientering om formandskabsgodkendte sager (DAK)

Bilag

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. revidering af samarbejdsaftaler på hjerneskadeområdet_17.05.21 (002).docx
Kommissorium senfølger efter COVID.docx