Møde i Sundhedsdirektørkredsen om tværsektorielt indkøb af sundhedsprodukter – fælles udbud vedrørende urologiprodukter og sårbehandlingsprodukter

Udgivet 15.01.2024

UDVALG

Sundhedsdirektørkredsen

MØDE

Møde i Sundhedsdirektørkredsen om tværsektorielt indkøb af sundhedsprodukter – fælles udbud vedrørende urologiprodukter og sårbehandlingsprodukter

STED

Teams

STARTTIDSPUNKT

2024-01-17 07:30

SLUTTIDSPUNKT

2024-01-17 08:00


PUNKTER

1. Status på tværsektorielt indkøb af sundhedsprodukter og indstilling om udligning ved urologiudbud


1. Status på tværsektorielt indkøb af sundhedsprodukter og indstilling om udligning ved urologiudbud

Beslutning

Cecilie Førby orienterede om det kommende udbud. 

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål. Der var opbakning til at sagen kan godkendes i Strategisk Sundhedstyregruppe.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte om man vil tilslutte sig udbuddene. 

Status på tværsektorielt indkøb af sundhedsprodukter og indstilling om udligning ved urologiudbud

Sagsfremstilling

Bilag

Bilag 1 – Anbefalinger til udligningsmodel.pdf
Bilag 2 – Den økonomiske tankegang bag de tværsektorielle udbudsprojekter.pdf
Bilag 3 – Eksempelberegning af udbudsmodellen.pdf
Bilag 4 – Horten-notat om lovhjemmel til udligning af 7. juni 2022.pdf
Bilag 5 – Foreløbig business case (urologi).pdf
Bilag 6 – For-analyse (Urologi)_endelige version_jan24.pdf
Underbilag 1 – Anbefalinger til udligningsmodel – Tværoffentlige udbud_Endelig m. præcisering 17.11.2023.pdf
Underbilag 2 – Eksempelberegning af udbudsmodellen.pdf
Underbilag 3 – Den økonomiske tankegang bag de tværsektorielle udbudsprojekter.pdf
Underbilag 4 – Mulige indsatser der styrker patientforløbene på urologi området.pdf
Underbilag 5 – Projektgruppemedlemmer urologi projektet.pdf
Underbilag 6 – Resultat af urologi spørgeskema.pdf
Underbilag 7 – Analyse af spørgeskema.pdf
Underbilag 8 – Interviewguide – Patienter-borgere urologi.pdf
Underbilag 9 – Urologi produkter.pdf
Underbilag 10 – Urologi produktområde.pdf
Underbilag 11 – Interessentanalyse – Urologi_jan24.xlsx
Underbilag 12 – Brugerrejsen urologi.pdf
Underbilagilag 13 – Urologi_ bæredygtighed.pdf
Underbilag 14 – Risikoanalyse – Urologiprojektet_jan24.xlsx