Virtuelt netværks- og udviklingsmøde om borgere med senfølger efter COVID-19

Senfølgeklinikken på OUH vil gerne invitere til et virtuelt netværks- og udviklingsmøde om borgere med senfølger efter COVID-19.
Mødet henvender sig til kommunale fagpersoner, som arbejder med borgere med senfølger efter COVID-19. Alle kommunale fagpersoner, uanset erfaring, er velkommen til at deltage. 

Formålet med mødet er at bidrage til at ensrette og sikre løbende og kontinuerlig vidensdeling og udvikling af rehabiliteringsforløbene for borgere med senfølger efter COVID-19, og dette forsøges gennem en række virtuelle COVID-19 netværks- og udviklingsmøder.

Første netværks- og udviklingsmøde finder sted virtuelt:
Mandag den 25 oktober 2021 fra kl. 14.00-15.00

Tilmelding til mødet kan gøres her.

Invitation fra senfølgeklinikken: Invitation Til Netværksmøde Om COVID-19 Senfølger

Overordnet forventer senfølgeklinikken, at disse møder fremadrettet vil blive afholdt med jævne
mellemrum og håber indledningsvis på input fra deltagere i forhold til ønsker og
forventninger til indhold og struktur.

Ved spørgsmål til mødet kan Güzin Øzbay, Senfølgeklinikken/ Infektionsmedicinsk Ambulatorium, Afd. Q, kontaktes på +45 23 43 98 73.