Tilbud om specialuddannelse til sygeplejersker

Region Syddanmark udbyder uddannelse som specialsygeplejeske i psykiatri, som er en 1 årig videreuddannelse. Sygeplejefaglig direktør i psykiatrien Ole Ryttov vil gerne give kommunerne muligheden for at sende sygeplejersker på denne specialuddannelse. Yderligere informationer findes her.