Vejledning om sundhedskoordinationsudvalgt og sundhedsaftaler er sendt i høring

Sundhedsstyrelsen har sendt “Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler” i offentlig høring.

Formålet med Sundhedsstyrelsens vejledning er at give en uddybende og vejledende beskrivelse af sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler og dermed bidrage til udarbejdelsen af sundhedsaftaler i regioner og kommuner. Derudover angives procedurer for, hvordan sundhedsaftalerne godkendes i henhold til bekendtgørelsens og vejledningens krav til aftalernes indhold.

Vejledningen fokuserer overordnet på:

  • At regioner og kommuner i regi af sundhedskoordinationsudvalgene opstiller fælles, forpligtende målsætninger for samarbejdet på sundhedsområdet
  • At aftaler om konkrete indsatser bliver indgået med afsæt i en ramme, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen
  • At en populations- og databaseret tilgang udgør grundlaget for samarbejdet
  • At fokusområder og målgrupper i sundhedsaftalen besluttes lokalt af sundhedskoordinationsudvalget på baggrund af data og viden om borgerne
  • At regioner og kommuners opfølgning på sundhedsaftalerne sker systematisk og databaseret samt forankres lokalt for at styrke det politiske ejerskab, og at sundhedskoordinationsudvalgene aktivt deler viden og erfaringer med sundhedsaftalerne
  • At sundhedsaftalerne anvendes som ramme for etablering af nye samarbejdsmodeller, fx fælles ledelse og fælles finansiering

 

Høringssvar fra Syddanmark

Sundhedsstrategisk Forum har godkendt, at der udarbejdes et høringssvar i samarbejde med Region Syddanmark. Såfremt der er kommunale perspektiver, der ikke kan indeholdes i et fælles høringssvar, vil de blive videreformidlet til KL.

Det tværsektorielle høringssvar vil blive sendt ud med dagsordenen til Sundhedsstrategisk Forum til godkendelse på deres møde den 21. marts 2018. Såfremt der er kommunale bemærkninger, der skal videreformidles til KL, vil det ske umiddelbart efter mødet, da der er deadline den 20. marts 2018.

Sundhedsstyrelsen har deadline for høringssvar den 23. marts 2018.

 

Høringsmateriale

Klik her for at se høringsudkast vedrørende vejledning om Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Klik her for at se høringsliste vedrørende vejledning om sundhedsaftaler

Klik her for at se høringsbrev vedrørende vejledning om sundhedsaftaler